swift
E-servisi

Kosovo dobija međunarodni SWIFT kôd

Društvo za svetsku međubankarsku finansijsku telekomunikaciju (SWIFT), primarni sistem međunarodne komunikacije između finansijskih institucija, odredilo je kod za Kosovo, koji služi za identifikovanje finansijskih institucija zemlje.

Sa jedinstvenim kodom zemlje, Centralna banka Kosova i komercijalne banke u SWIFT sistemu potvrdiće međunarodno prisustvo kosovskih finansijskih institucija i olakšati međunarodne transakcije svojih građana.

swift

Prema rečima Florima Madžaraja, visokog savetnika izvršnog odbora banke, banka će imati bolji nadzor nad svojim transakcijama, uključujući pružanje pomoći u izbegavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Kosovo je prethodno bilo uvršteno u srpski SWIFT kôd.

„Centralna banka će biti u boljoj poziciji da nadzire finansijske transakcije i osigura poštovanje odredbi koje su na snazi“, rekao je Madžaraj za SETimes.

Pored regulatornih instrumenata, banka takođe pruža finansijskim institucijama tehničke smernice za međunarodno priznate prakse i standarde na polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

„S obzirom da je SWIFT primarni sistem komunikacije između finansijskih institucija u svetu, doći će do pozitivnih efekata bezubednosti i efikasnosti prilikom sprovođenja platnih transakcija, komunikacije na finansijskom tržištu i druge poslovne komunikacije“, rekao je Madžaraj.

Takođe će se poboljšati operacije banaka i drugih finansijskih institucija na polju isplata i drugih usluga za klijente koje se pružaju uz korišćenje SWIFT koda.

„Uspostavljanje SWIFT koda za kosovski bankarski sistem izvodi [Kosovo] iz izolacije, ali takođe čini Kosovo konkurentnijim na globalnom finansijskom tržištu“, rekao je izvršni direktor Edukativnog centra Yellow u Prištini Fidan Gogići u izjavi za SETimes.

Sistem SWIFT koda pružiće Kosovu finansijsku stabilnost i smanjiti kamatne stope na kredite banaka koje posluju na Kosovu, rekao je Gogići. On misli da Centralna banka može lakše da spreči pranje novca i finansiranje terorizma u sklopu međunarodnog finansijskog sistema, koji će takođe omogućiti bolju razmenu informacija.

Građanima će SWIFT kôd omogućiti puno lakši međunarodni transfer novca.

„Kada šaljem novac porodici na Kosovu, zaista je teško učiniti to preko banaka, jer ne postoji neophodni kod, a informacije o [banci na Kosovu] nisu bile dovoljno jasne bankama u Finskoj, gde živim. Zato sam uglavnom koristio institucije za transfer novca, što je bilo mnogo skuplje“, rekao je Kosovar koji živi u Finskoj Afrim Krasnići za SETimes.

izvor: SETimes

Leave a Reply