E-servisi

Kvalifikovani sertifikati Pošte su dostupni na 35 lokacija u Republici Srbiji

Sertifikaciono telo Pošte, stalnim aktivnostima na poboljšanju performansi infrastrukture javnih kriptografskih ključeva (PKI), je opravdalo vodeću poziciju koju je zauzelo upisom u Registar sertifikacionih tela, još u decembru 2008. godine. Zahvaljujuću najnovijim intervencijama na PKI sistemu, umesto sa ključevima dužine 1024 bita, startovalo se sa izdavanjem sertifikata sa ključevima dužine 2048 bita, čime je korisnicima omogućen znatno viši nivo zaštite.

Od kada je Sertifikaciono telo Pošte postalo punopravni član Microsoft Root Certificate programa, korisnici sertifikata su u prilici da Web serverima pristupaju bez Security Alert upozorenja i manuelne instalacije ROOT CAsertifikata.

Dodatni kvalitet, za korisnike kojima se sertifikati izdaju kao pripadnicima pravnih lica, predstavlja činjenica da su identifikacioni podaci pravnog lica vidljivi u samom sadržaju sertifikata. Ova osobina naročito je značajna kod zaštićenog komuniciranja pripadnika pravnih lica sa organima državne uprave.

Uporedo sa podizanjem kvaliteta usluga, od januara 2010. godine Sertifikaciono telo Pošte primenjuje novi, povoljniji cenovnik usluga, sa ciljem da se upotreba sertifikata učini dostupnijom svim korisnicima.

Zahtave za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata korisnici mogu da podnesu na 35 lokacija, na šalterima pošta svih većih gradova u Republici Srbiji, prema uputstvu opisanom na adresi http://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm. Pravna lica imaju mogućnost da se za sklapanje Ugovora o pružanju usluga obrate direktno Sertifikacionom telu Pošte na adresu elektronske pošte [email protected] ili korišćenjem kontakata navedenih na sajtu http://www.ca.posta.rs

Leave a Reply