otisakprsta2
E-servisi

Lična karta sa novim čipom od druge polovine 2014. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će se postojeći kontingent, odnosno zaliha čipova koji se koriste za izradu lične karte, potrošiti u toku 2014. godine, što uslovljava novu nabavku.

otisakprsta2

U saopštenju se navodi da zbog brzog razvoja tehnologije ne postoji mogućnost nabavke čipova koji su se koristili do sada.

Novi čipovi zadovoljiće sve aktuelne evropske standarde, čime se garantuje bezbednost i sigurnost podataka na dokumentu kao i do sada u narednih 10 do15 godina.

Lična karta sa novim čipom izdavaće se od druge polovine 2014. godine, građanima kojima ističe postojeća lična karta i inače moraju da je zamene.

Građani neće imati potrebu da menjaju ličnu kartu pre isteka roka njene važnosti, osim građana koji imaju ličnu kartu bez čipa i žele da je zamene sa ličnom kartom sa čipom.

Već izdate biometrijske trajne lične karte će važiti i dalje, sve do trenutka kada građanin, vlasnik trajne lične karte, ne poželi da istu zameni za novu sa čipom, recimo iz potrebe za korišćenjem elektronskih servisa koje omogućava elektronska uprava, što je bilo i do sada.

Zavisno od modela elektronske uprave, za koju će se tek opredeliti Republika Srbija, biće definisana primena i sadržaj podataka na „unapređenoj“ elektronskoj ličnoj karti sa zakonskom regulativom koja reguliše ovu oblast (Zakon o ličnoj karti, Zakon o zaštiti podataka, Zakon o elektronskom potpisu i drugi)

Elektronska uprava omogućava da građani bez dolaska u nadležne institucije svoje potrebe ili obaveze prema državi realizuju elektronskim putem, odnosno preko interneta, a što omogućava lična karta sa čipom.

Dobar primer jedne elektronske usluge, usluge koju omogućava elektronska uprave je produženje registracije vozila na tehničkim pregledima.

Ova elektronska usluga je omogućila građanima da bez odlaska u policijsku stanicu produže registraciju svog vozila.

Od 1. oktobra 2012. godine, kada je ova usluga omogućena građanima, do danas na ovaj način je produženo više od 131.000 registracija.

Upravo za takvu komunikaciju između građana i države neophodna je potreba dokazivanja i potvrde elektronskog identiteta koji omogućava lična karta sa čipom.

Ova i postojeća tehnička unapređenja neće izazvati dodatne troškove za građane, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply