E-servisi

Mapsoft kreira ortofoto područja nacionalnih parkova Srbije

Početkom septembra 2011. MapSoft započeo pripremu terena za izvođenje aerofotogrametrijskog snimanja područja nacionalnih parkova Srbije. Nakon potpisanog ugovora sa Asocijacijom nacionalnih parkova i zaštićenih područja Srbije, a prema dinamici koja predviđa izvođenje aerofotogrametrijskog snimanja i izradu digitalnog ortofotoa dva najveća nacionalna parka u Srbiji u III i IV kvartalu ove godine, preduzeće za geomatiku MapSoft pristupilo je pripremi terena za snimanje tj. obeležavanju orijentacionih tačaka na području nacionalnih parkova Fruška Gora i Đerdap.

Prema ugovorenoj dinamici, radovi na preostala dva nacionalna parka (Tara i Kopaonik) biće izvedeni u II i III kvartalu sledeće godine.

Površine nacionalnih parkova za koje će biti izrađen digitalni ortofoto:

  • Fruška Gora – 264 km2
  • Đerdap – 705 km2
  • Tara – 189 km2
  • Kopaonik – 132 km2

Leave a Reply