E-servisi

MapSoft potpisao novi ugovor o komasaciji

U petak 5. novembra 2010. godine MapSoft je potpisao novi ugovor o izvođenju geodetsko-tehničkih radova na obnovi premera građevinskog reona i obnovi premera vangrađevinskog reona u postupku komasacije i izradi DKP sa opštinom Bački Petrovac.

Radovi se odnose na katastarsku opštinu Kulpin čija je ukupna površina cca 3790ha, od čega je cca 272ha površina građevinskog reona. MapSoft na ovom poslu predstavlja konzorcijum izvođača koji, pored preduzeća MapSoft d.o.o. čine još dva preduzeća iz Novog Sada: Geopanonija o.d. i AB&CO d.o.o.

U prisustvu predstavnika Republičkog geodetskog zavoda, kao nadzornog organa na ovom poslu, ugovor je ispred opštine potpisao Predsednik opštine Bački Petrovac Vladimir Turan, a ispred MapSofta Predsednik Upavnog odbora MapSofta Dragan Mihajlović. Ova prilika je iskorišćena da se sa predstavnicima opštine kao Naručioca posla, RGZ-a kao nadzornog organa i MapSofta kao Izvođača radova razmotre tehničke i organizacione mogućnosti, kao i eventualne prepreke da se uvođenje u posed učesnika komasacije obavi u novembru 2011. godine, iako su optimalni rokovi za neke pripremne radove vec istekli.

Leave a Reply