E-servisi

Matić i Reding potpisale Memorandum o razumevanju

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić i komesarka za informaciono društvo i medije Viviana Reding potpisale su u petak 23. oktobra 2009. godine, Memorandum o razumevanju: Program podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP) okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost.

“Potpisivanjem ovog sporazuma dovešće do toga da preduzeća, a posebno mala i srednja, mogu imati značajnije koristi od informaciono-komunikacionih tehnologija za inovacije proizvoda, usluga i procesa. Sva preduzeća mogu konkurisati sa nekim projektom i dobiti novac iz Programa za poboljšanje kvaliteta rada. Takođe, mogu konkurisati i javne institucije i nevladine organizacije, kao i one firme i kompanije kojima to nije primarna oblast delovanja, nego mogu da unaprede svoje poslovanje kroz primenu informaciono komunikacionih tehnologija”, izjavila je ministarka Jasna Matić.

Ukupan budžet ICT PSP programa za period od 2007. do 2013. godine iznosi 728 miliona EUR.

“Ovo je velika šansa za naša preduzeća. Ono što me posebno raduje je da je ovo još jedan korak ka putu pridruživanja Evropskoj Uniji, otvara vrata Evropskih programa i dovodi nas bliže Evropi”, rekla je Jasna Matić.

Program ima za cilj da pospeši razvoj inovativnih IKT rešenja naročito u oblastima od javnog značaja i da otvori širok opseg novih poslovnih mogućnosti naročito za mala i srednja preduzeća. Umesto obezbeđivanja direktnih subvencija, rezultat ovog procesa je stvaranje uslova za širenje tržišta kao i poboljšanje usluga za mala i srednja preduzeća.

Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP) je program Evropske zajednice koji ima cilj da podstakne konkurentnost evropskih preduzeća, pre svega malih i srednjih. Program podržava inovativne aktivnosti, uključujući eko-inovacije, omogućava lakši pristup kapitalu i uslugama za podršku poslovanju. Neophodno je da preduzeća, posebno mala i srednja, povećaju primenu IKT da bi kreirali nove proizvode i usluge, dok primena IKT u državnoj administraciji rezultira efikasnijom i kvalitetnijom uslugom, kako za privredu tako i za građane. Program traje od 2007-2013. godine.

Leave a Reply