E-servisi

Ministarstvo omladine i sporta priključilo se projektu E-uprave

Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srbije saopštilo je da sva zainteresovana lica imaju mogućnost da posredstvom portala E-uprave podnesu zahtev za izdavanje overene kopije rešenja o osnivanju, upisu promene i brisanju iz Registra sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza.

U saopštenju se navodi da će resorno ministarstvo u roku od sedam dana od podnošenja prijave poslati overenu fotokopiju traženog dokumenta na poštansku adresu podnosioca zahteva.

Ovaj projekat je realizovan u saradnji sa Republičkim zavodom za informatiku i internet, a servis je dostupan na internet adresi portala E-uprava.

Ovo je samo prvi korak u omogućavanju potpune onlajn komunikacije resornog ministarstva sa svim strankama koje su zainteresovane za takav način komunikacije, koji je u skladu sa modernim trendovima u državnoj upravi i u velikoj meri olakšava i ubrzava izdavanje potrebnih dokumenata.

Leave a Reply