E-servisi

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

Ministar finansija i privrede u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić najavio je danas da će to ministarstvo sprovesti reformu i modernizaciju poreskog sistema i Poreske uprave Srbije, što će omogućiti uprošćavanje poreskih procedura i dostojan tretman poreskih obveznika.

Dinkić je na konferenciji za novinare, koja je bila posvećena profesionalizaciji i modernizaciji rada Poreske uprave, istakao da je Srbija sada na 143. mestu od 183 zemlje u svetu po jednostavnosti plaćanja poreza.

On je naveo podatak da se u našoj zemlji porez godišnje plaća 66 puta, a, recimo, u Švedskoj samo dva puta, uz napomenu da je cilj da se Srbija popne na makar 50. mesto na toj listi.

Ministar je najavio da će informacioni sistem Poreske uprave biti kompletno modernizovan jer bez dobre i moderne poreske uprave ni država ne može da funkcioniše.

Dinkić je saopštio da će biti eliminisane sve nepotrebne procedure, kao i da će od 30. juna 2014. godine svi poreski obveznici podnositi elektronske poreske prijave.

On je najavio da će se od 1. januara naredne godine unakrsno proveravati prihodi i imovina poreskih obveznika po grupama, a prva ciljna grupa biće stečajni upravnici.

Prema njegovim rečima, 9. oktobra će biti raspisan javni konkurs za izbor direktora svih filijala Poreske uprave i taj proces biće završen do kraja godine.

Ministar je naglasio da će lako otklonjivi nedostaci u poreskom sistemu biti ispravljeni do kraja godine, a zatim će se krenuti u sistemske promene i uvođenje elektronske komunikacije do kraja 2014. godine.

Takođe, kako je dodao, svim ministarstvima biće dostavljen okvir za izradu budžeta za narednu godinu i na bazi toga oni do ponedeljka, 1. oktobra, treba da dostave predloge svojih prihoda i rashoda.

On je podsetio na to da je osnovna pretpostavka budžeta za narednu godinu smanjenje deficita na 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i naveo da su u tom smislu sva ministarstva dobila maksimalne okvire budžeta, sa maksimalnim iznosima za subvencije, kupovinu robe i usluga i budžetskih kredita.

Dinkić je ukazao na to da će najveće smanjenje budžeta biti u okviru Ministarstva finansija i privrede, koje će na sopstvenom primeru pokazati potrebu za štednjom u budžetu.

U narednoj godini subvencije za privredu biće smanjene sa 32 na 26 milijardi dinara, precizirao je ministar i dodao da će u okviru toga biti dovoljno sredstava i za subvencionisane kredite i za druge programe.

On je najavio i da će se u narednoj godini nastaviti subvencionisanje kredita za likvidnost, bar u prvoj polovini godine, jer se u 2012. očekuje privredni pad od 0,5 do jedan odsto, a u sledećoj godini rast od najmanje dva odsto.

Prema njegovim rečima, od 1. oktobra ove godine obezbeđena su sredstva i za subvencionisane stambene kredite u iznosu od 500 miliona dinara, a za te namene biće obezbeđena sredstva u budžetu i za narednu godinu.

U narednoj godini, kako je naglasio, neće se smanjivati subvencije poljoprivredi, a budžet za to ministarstvo imaće i investicioni deo iz kojeg će se finansirati bespovratna sredstva poljoprivrednicima.

Ministar je najavio i da će paralelno sa budžetom za 2013. biti predložen paket od novih 14 zakona, među kojima su i krovni zakon o taksama i naknadama za korišćenje dobara od javnog značaja, kao i zakoni o javnim preduzećima i o porezu na dobit koji će od ponedeljka biti na javnoj raspravi.

On je objasnio da će novina u zakonu o javnim preduzećima biti raspisivanje javnih konkursa za izbor direktora, i na republičkom i na lokalnom nivou.

Leave a Reply