E-servisi

MTID obezbedilo digitalne kabinete za sve osnovne škole u Srbiji

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić,potpisala je danas u pres sali Vlade Republike Srbije,ugovore u ukupnoj vrednosti 1.207.734.863,58 dinara,sa kompanijama koje će obezbediti računarsku opremu i softver za sprovođenje programa Digitalna škola. Ovaj projekat ima za cilj da svaka škola u Srbiji dobije moderno opremljen računarski kabinet,koji će svim đacima omogućiti pristup računarima i internetu, u okviru nastavnih i van nastavnih aktivnosti.

“Ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje, prepoznali smo kao neophodno i ključno za razvoj informacionog društva. Realizacija projekta Digitalna škola omogućiće da sve škole u Srbiji imaju iste uslove za obrazovanje. U digitalnim kabinetima će, pored informatike, moći da se uče i ostali nastavni predmeti na interaktivan, i deci zanimljiv način, u uslovima za učenje koje imaju i njihovi vršnjaci u Evropskoj Uniji“, rekla je Jasna Matić.

Ministarka Jasna Matić je naglasila da su osnovne škole u Srbiji pokazale spremnost i veliko interesovanje da modernizuju izvođenje nastavnog plana i programa. “Naše ministarstvo će pomoći nastavnicima da lakše odgovore na izazov održavanja savremene nastave, time što ćemo im omogućiti da razmenjuju obrazovne sadržaje koje pripremaju za izvođenje časova. Tako će se učenicima širom Srbije omogućiti da prate interaktivne prezentacije i da, na njima zanimljiv način, lakše usvajaju nastavne sadržaje”, dodala je ministarka Matić.

Sve škole će biti povezane na Internet, kao deo jedinstvene obrazovne mreže, koja će funkcionisati u okviru nacionalne Akademske, istraživačke i obrazovne mreže Srbije (AMRES). Kapaciteti AMRES, pre tri dana, su dodatno ojačani i obezbeđeni kroz potpisivanje ugovora o zakupu optičke infrastrukture za Internet velikog propusnog opsega, na narednih 15 godina, za potrebe domaće akademske zajednice i obrazovnog sistema u celini.

Program „Digitalna škola“ obuhvata opremanje računarima 2910 školskih objekata, što čini preko 95% od ukupnog broja osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, od čega će1589 školskih objekata biti opremljeno digitalnim kabinetima, a u 1321 će biti isporučeni lap-top računari i projektori.Digitalni kabinet uključuje do 30 mesta za rad učenika na savremenim računarima, prateću opremu potrebnu nastavniku, odgovarajući softver i povezanost računara u kabinetu. U programu „Digitalna škola“ učestvovale su osnovne škole čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Sredstva za nabavku računara, računarske opreme i softvera,u ukupnom iznosu od 1.207.734.863,58,obezbeđena su iz sopstvenih sredstava Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, dobijenih od godišnjih naknada za licence operatora i naknada za radijske i televizijske frekvencije,koje prikuplja RATEL. Višak ovih sredstava,koja RATEL ne utroši za svoj rad, zakonom su namenjena za razvoj telekomunikacija i informacionog društva.

„Jedan od ključnih zadataka RATEL-a je podsticanje svih učesnika na telekomunikacionom tržištu, da stvaraju uslove za razvoj informacionog društva, a da bi se ostvario taj cilj, neophodno je da nove generacije nadograde računarsko znanje. Upravo to će omogućiti projekat „Digitalna škola“, za koji su finansijska sredstva obezbeđena zahvaljujući RATEL-u i nadoknadama telekomunikacionih operatora iz predhodne godine, uplaćenih Agenciji na osnovu obaveza definisanih zakonom. Ovaj projekat će doprineti obrazovanju mladih i njihovom upoznavanju sa mogućnostima koje nude nove tehnologije, podstaći će ih da koriste i druge telekomunikacione usluge, naročito one koje su bazirane na širokopojasnom pristupu Internetu, a koje će veću skorijoj budućnosti pružiti ogromne mogućnosti za razvijanje potpuno novih modela poslovanja i zapošljavanja.“, izjavio je profesor Milan Janković, direktor RATEL-a.

„Ulaganjem u razvoj znanja mladih ljudi, ulažemo u budućnost privrede, nauke, tehnologije – svih oblasti društvenog života. Ekonomija znanja je model koji iz godine u godinu postaje sve zastupljeniji na svetskom tržištu, a od toga koliko brzo budemo prihvatili ovaj trend svakako će,u velikoj meri,zavisiti i brzina razvoja ekonomije u regionu.

Danas mogu sa ponosom da kažem da Komtrejd već dugi niz godina promoviše nove tehnologije kao najbrži put do znanja, a svojim aktivnostima konstantno radi na unapređenju kompjuterske pismenosti mladih. Među našim postignućima želim da istaknem već tradicionalnu letnju školu programiranja „EdIT“, edukativno-poslovnu manifestaciju Fabrika ZnanjaComTrade Open Day kao primere angažmana kompanije na polju obrazovanja.

Stav da su informacione tehnologije najbrži put do znanja postaje sve prihvaćeniji u širokoj javnosti, a „Digitalna škola“ je najbolji dokaz da su ga prihvatile i najveće javne institucije kao što je Vlada Srbije. Zato se Komtrejd bez oklevanja odlučio da učestvuje u javnoj nabavci za realizaciju ovog projekta, da isporuči i instalira opremu na kojoj će naši stručnjaci budućnosti sticati osnovna znanja. Imam velika očekivanja od projekta „Digitalna škola“ i verujem da je to značajan korak koji će našoj zemlji doneti puno dugoročnih prednosti.“, istakao je Veselin Jevrosimović,predsednik/CEO kompanije ComTrade group.

„Osnivanjem digitalnih učionica u osnovnom školama širom Srbije, postavljaju se temelji na kojima će mladi,širom zemlje,sticati potrebna znanja i veštine.Naročito nam je drago što će se ovim projektom poboljšati uslovi školovanja,tamo gde je to i najpotrebnije – u malim i nerazvijenim sredinama, van velikih gradskih centara, pogotovu u unutrašnjosti Srbije.S obzirom na svoju prirodnu poziciju, jer je Pakom lider u novim tehnologijama na jugu Srbije, stalno smo podržavali koncept ravnomernog regionalnog razvoja, a on je u potpunosti implementiran u projekat „ Digitalna škola“.Smatramo da naredni koraci treba da budu usmereni prema srednjoškolskoj i akademskoj omladini, kako bi naša zemlja,u bližoj budućnosti,postala relevantan faktor u oblasti informatičkih tehnologija.Dakle, računamo da ćemo ovim projektom postaviti izuzetno dobre temelje, ali da svi zajedno moramo nastaviti da radimo da bismo za našu decu izgradili bolju budućnost, koja se, ubeđeni smo, najpre zasniva na znanju“, rekao je Dejan Pavlović, generalni direktor Pakom grupe.

Filip Srećković, izvršni direktor za razvoj tržišta u Informatici rekao je: „Drago nam je što smo deo najvećeg IT projekta u edukaciji Srbije. Promena društvenih odnosa,iz društva solidarnosti u društvo konkurencije, učinila je da posledice promene obrazovnog sistema spreče mnogu talentovanu decu da se školuju i studiraju,usled nemogućnosti njihovih roditelja da im to svojim radom obezbede.Ipak, nauka je poput priče o trnovoj ružici,poslala dobru vilu Interneta, koji je svojim,možemo slobodno reći, nesagledivim mogućnostima, učinio da ta deca mogu lako pristupiti obrazovnim sadržajima i putem e-learninga preskočiti mnoge prepreke na putu ka visokom obrazovanju i mogućnosti da budu deo svetske-world wide web pameti“.

Goran Đaković, predsednik upravnog odbora/CEO kompanijeSaga, rekao je: „Mi u Sagi volimo da kažemo da smo preduzeće koje gradi mostove: izgradili smo mrežu, tj. most putem koga se obavlja preko 80% internet saobraćaja u Srbiji. Mostovi spajaju ljude, a projekat „Digitalna škola“ će omogućiti povezivanje sve dece Srbije sa svojim vršnjacima širom sveta. Saga će dati svoj doprinos u ovoj akciji time što će u 2910 školskih objekata svi računari biti opremljeni legalnim softverom, kroz najbolje oblike licenciranja. U toku trajanja ugovora, Saga će kroz te oblike licenciranja opremati računare sa novim verzijama softvera, u korak sa razvojem novih tehnologija. Naša kompanija već ima pozitivna iskustva na velikim projektima, a „Digitalna škola“ biće još jedna potvrda spremnosti i umeća da ovakve projekte možemo da realizujemo. Našim profesionalnim radom, uz saradnju sa ostalim učesnicima ove akcije, daćemo svoj doprinos da se cela implementacija uspešno završi.Cilj akcije je kompletna zastupljenost informaciono-komunikacionih tehnologija u školstvu. Podsticanjem informatičke pismenosti kod dece, nastavljamo gradnju mostova budućih generacija“.

„U regionu centralne i istočne Evrope, Srbija će biti prva zemlja koja će “multi seats“ koncept u obrazovanju koristiti na teritoriji cele zemlje. Primenom ovakvog hardverskog i softverskog koncepta, u organizaciji školske računarske mreže, štedi se na troškovima kupovine hardvera i softvera, postiže se ušteda električne energije u ekspolataciji računara, a računarska mreža je jednostavnija i jeftinija za održavanje. Ovaj sistem značajno će doprineti unapređenju obrazovnog sistema u Srbiji“, izjavio je Pjerpaolo Taljente, potpisnik ugovora sa strane kompanije Majkrosoft.

Leave a Reply