E-servisi

MUP izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate na teritoriji grada Beograda

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate za digitalni potpis na ličnim kartama građana.

Prema Zakonu o elektronskom potpisu, kvalifikovani elektronski potpis, u odnosu na dokumenta u elektronskom obliku, ima isto pravno dejstvo i dokaznu snagu kao i svojeručni potpis, odnosno svojeručni potpis i pečat, u odnosu na podatke u papirnom obliku.

Građani koji žele da na svojoj ličnoj karti imaju kvalifikovani sertifikat za digitalni potpis treba da podnesu Zahtev za izdavanje kvalifikovanog sertifikata i potpišu Ugovor o izdavanju kvalifikovanog sertifikata.

Građani koji već imaju ličnu kartu sa čipom, ne treba da je menjaju, već mogu podneti zahtev za izdavanjem kvalifikovanog sertifikata za digitalni potpis.

Izuzetno, u Policijskoj Upravi za Grad Beograd izdavanje sertifikata na biometrijskim ličnim kartama koje su već uručene će se vršiti u Upravi za upravne poslove Policijske Uprave za Grad Beograd, u ulici Ljermontova 12a, dok će se izdavanje sertifikata na ličnim kartama koje se ubuduće budu uručivale na teritoriji nadležnosti Policijske Uprave za Grad Beograd vršiti u Policijskoj Stanici u kojoj se građaninu uručuje lična karta.

Leave a Reply