E-servisi

Na informatičkoj opremljenosti u Srbiji učinjeni značajni koraci

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je danas da informatička opremljenost u Srbiji još nije na željenom nivou, ali da su učinjeni značajni pomaci u uvođenju elektronske komunikacije u upravi.

Matić je na konferenciji posvećenoj najboljim informatičkim i telekomunikacionim praksama među srpskim lokalnim samoupravama, u Niškoj Banji, ukazala na to da su učinjeni značajni pomaci u uvođenju elektronske uprave i savremenog načina komuniciranja.

Ona je podsetila na to da je od juna počela da radi “elektronska vlada”, da se elektronski servisi koriste na carini i u Poreskoj upravi, a lokalne samouprave, takođe, imaju velike nadležnosti za koje je bitno da počnu sa elektronskim servisima kako bi olakšali komunikaciju sa građanima i popravili njihov kvalitet života.

Prema njenim rečima, elektronski servisi su važni i za privredu da bi joj omogućili konkurentnost na velikom globalnom tržištu, dok je u pogledu informatičke opremljenosti i osposobljenosti slika u preduzećima sada mnogo bolja, gde se sve više komunicira na moderan način.

Takođe, Matić je ocenila da su opštine agilne u pogledu primene elektronske uprave i servisa, a da se pomoć pruža onim mestima koja ne raspolažu dovoljnim resursima.

Kao dobri primeri informatičke i komunikacione prakse izdvajaju se opštine Kula, Kruševac i Niš, istakla je Matić i dodala da je u Kuli, zahvaljujući elektronskoj upravi, broj zaposlenih smanjen sa 105 na 86 radnika.

Kao razloge zašto informatička opremljenost u Srbiji i dalje nije na željenom nivou, ona je navela visoku prosečnu starosti stanovništva, nešto nižu obrazovnu strukturu i poremećaje tokom devedesetih godina.

Konferenciju su organizovali Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Program podsticaja ekonomskom razvoju opština Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Na konferenciji je promovisan vodič “Najbolje prakse informacionih i komunikacionih tehnologija među srpskim opštinama”, a Kula, Kruševac i Niš odabrani su kao opštine sa najboljim informacionim rešenjima.

Leave a Reply