E-servisi

Na sajtu grada Beograda od danas Registar investitora za pravna i fizička lica

Registar investitora za pravna i fizička lica od danas se nalazi na sajtu grada Beograda www.beograd.rs, u delu koji se odnosi na Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove.

Prema rečima Milana Vukovića, sekretara za urbanizam i građevinske poslove, u Registar investitora unose se podaci za sve investitore kojima je izdata građevinska dozvola od septembra 2009. godine, kada je novi zakon o planiranju i izgradnji stupio na snagu.

– U tom registru se vode svi bitni podaci: da li je investitor fizičko ili pravno lice, njegovi osnovni podaci u smislu jedinstvenog matičnog broja, piba, kraće informacije o objektu koji se gradi prema toj građevinskoj dozvoli. Ideja zakonodavca je da to bude javna, transparentna i jasna informacija za sve buduće eventualne kupce na toj lokaciji, kao i da legalni investitori budu zaštićeni od nekih možda nelegalnih – istakao je Vuković.

Prema njegovim rečima, registar će omogućiti i praćenje gradnje u gradu, gde se i koliko gradi, što je, kako je dodao, „javnost o radu Gradske uprave i Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove”.

Registara investitora za pravna i fizička lica možete preuzeti ovde.

 

Leave a Reply