E-servisi

Nacrt strategije za uspostavljanje NIGP-a

Republički geodetski zavod izradio je nacrt strategije za uspostavljanje NIGP-a u Srbiji.

Republički geodetski zavod uz podršku norveške državne agencije za kartografiju i katastar Statens Kartverk izradio je nacrt strategije uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka (NIGP) u Srbiji za period 2009 – 2012.

Strategija je usmerena na definisanje principa, ciljeva i odgovarajućih mera koje razmatraju postizanje optimalne upotrebe geoinformacija u Srbiji. Glavni cilj je kreiranje nacionalne infrastrukture za obezbeđivanje razmene kvalitetnih skupova prostornih podataka i servisa zasnovanih na saradnji između učesnika za potrebe javnog sektora, privrede i javnosti uopšte.

Strategija će obezbediti smernice za sve uključene strane da kreiraju nacionalnu infrastrukturu za lako pretraživanje, pregled i razmenu geoinformacija, koja je istovremeno deo evropske infrastrukture i bitan element za međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.

Kreiranje NIGP-a usmereno je kroz sledeće strateške oblasti:

  • Saradnja
  • Prostorni podaci i servisi
  • Standardizacija
  • Pravni okvir
  • Geodetski referentni sistem
  • Finansiranje
  • Istraživanje, razvoj i edukacija
  • Ključni faktori za uspešnu implementaciju strategije su jasno definisani ciljevi i saradnja na obezbeđivanju i razmeni podataka o prostoru.

Pozivaju se sve državne ustanove i drugi zainteresovani subjekti koji proizvode i koriste prostorne informacije da daju mišljenje i sugestije na nacrt strategije na elektronsku poštu [email protected] u roku od 30 dana.

Republički geodetski zavod, nakon usaglašavanja teksta strategije sa ostalim uključenim institucijama, podneće nacrt strategije uspostavljanja NIGP-a Vladi Republike Srbije na usvajanje.

Leave a Reply