E-servisi

Nacrt zakona o postupku registracije dostupan na sajtu APR-a

Agencija za privredne registre (APR) saopštila je danas da je donošenje novog zakona o postupku registracije neophodno radi usklađivanja postupka registracije sa nedavno usvojenim Zakonom o privrednim društvima, koji će početi da se primenjuje 1. februara naredne godine.

Međuresorna radna grupa APR za izradu pomenutog zakona pripremila je nacrt tog dokumenta, koji se nalazi na javnoj raspravi.

Agencija za privredne registre uputila je poziv svim zainteresovanim pravnim licima i preduzetnicima da se upoznaju sa Nacrtom zakona o postupku registracije, koji je objavljen na internet stranici te agencije.

Sve primedbe, predlozi i sugestije mogu se poslati elektronskom poštom na adresu [email protected].

S obzirom na to da se u APR-u od osnivanja do danas povećao broj elektronskih registara sa tri na 15, dok se nadležnost za sprovođenje postupka registracije proširila sa privrednih subjekata, finansijskog lizinga i založnih prava na finansijske izveštaje, udruženja, turističke agencije, zadužbine, fondacije i druga pravna i fizička lica, novim zakonom o postupku registracije u APR-u će biti obuhvaćeni svi registri, na koje će se primenjivati jedinstven postupak registracije.

Leave a Reply