E-servisi

Nagrade “e-Inclusion Awards 2012”

Poziv za dodelu nagrade „e-Inclusion Awards 2012“ otvoren je i za prvake digitalnog uključivanja u Republici Srbiji


Mislite da su svi na mreži?

Grešite – skoro četvrtina Evropljana starijih od 16 godina nikada nisu koristili internet! Ukoliko ste nekome pomogli da se priključi na internet kroz projekat, neku uslugu ili proizvod, prijavite se na ovo takmičenje i ispričajte svoju priču o tome kako je kvalitet života te osobe poboljšan.

Evropska komisija uspostavila je nagradu e-Uključenost (eInclusion) kako bi se podigla svest, podstaklo učešće i odalo priznanje primerima dobre prakse u korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) sa ciljem postizanja socijalne i digitalne uključenosti u Evropi. Nagrada je prvi put dodeljena 2008. godine.

U 2012. godini nagrade se dodeljuju pojedincima, kao i organizacijama iz javnog, poslovnog i civilnog sektora. Postoje dve kategorije učesnika u ovogodišnjem takmičenju (i dve nagrade u okviru svake kategorije):

  • Nagrada “I am Part of IT” (Digitalno sam uključen/a) – dodeljuje se osobama koje su osnažene kroz proces digitalnog uključivanja. Posebna pažnja poklanja se (ali ne i isključivo) uspešnim pričama koje se tiču povećanja zapošljivosti, sticanja novih veština i prekvalifikacije, kao i unapređenog kvaliteta života i socio-ekonomskog položaja osoba pod rizikom od socijalne isključenosti i izolovanosti.
  • Nagrada “Be Part of IT – Digital Inclusion Champions” (Budi digitalno uključen/a – Prvaci digitalnog uključivanja“) – dodeljuje se organizacijama (ili pojedincima izvan organizacija) koje promovišu digitalno uključivanje primenom i podrškom relevantnim projektima.

Prijave u obe kategorije treba da budu propraćene pisanim i audiovizuelnim materijalima.Rok za dostavljanje prijava je 4. maj 2012. godine. Organizacije/projekti mogu podneti najviše dve prijave, što znači da mogu prijaviti različite aspekte ili podprojekte.

Dvanaest finalista u svakoj kategoriji biće pozvani da predstave svoje projekte na Konferenciji u Briselu 21. i 22. juna 2012. godine. Na samoj konferenciji biće proglašeni pobednici ovog takmičenja.

Evropska komisija je osmislila nagradu e-Uključenost kako bi nagradila primere dobre prakse, odnosno projekte koji se bave digitalnim uključivanjem i pristupom tehnologijama, kao i pojedince čiji je život poboljšan korišćenjem tehnologija. Ovom inicijativom traga se za primerima kojim može da se pokaže kako digitalno uključivanje može da promeni život nabolje.

Više informacija: www.e-inclusionawards.eu

Leave a Reply