E-servisi

Nastavak saradnje RGZ kod povezivanja nacionalnih mreža GNSS stanica sa AGROS sistemom

Od četvrtog oktobra 2010.godine počela test faza povezivanja nacionalnih mreža Republike Srbije i Republike Rumunije.

Nakon uspešnog testiranih veza, kvaliteta razmenjenih podataka i potpisivanja ugovora sa kolegama iz Mađarske, Republički geodetski zavod je nastavio, međunarodnu saradnju testiranjem GNSS mreža sa kolegama iz Makedonije (MAKPOS), Bugarske (BULIPOS) i Rumunije (ROMPOS).

U nastvaku saradnje u okviru EUPOS projekta povezivanja nacionalnih mreža permanentnih GNSS stanica, AGROS je počeo testiranje podataka, opreme, komunikacionih uređaja i komunikacionih linija sa kolegama iz Rumunske mreže ROMPOS.

Rumunska mreža ROMPOS se sastoji od 69 stanica, od čega su 4 stanice u EPN mreži i jedna stanica u IGS mreži permanentnih stanica. Raspored stanica Rumunske nacionalne mreže možete pogledati na sajtu http://gnss.rompos.ro/frmIndex.aspx. ROMPOS mreža je povezana sa mrežama permanentnih stanica Mađarske i Bugarske, sa po četiri stanice.

Leave a Reply