E-servisi

Neophodna ulaganja u razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo u Vladi Republike Srbije Jasna Matić izjavila je danas da u poslednjih 20 godina sve zemlje u svetu veliku pažnju posvećuju telekomunikacijama i informacionim tehnologijama u čiji razvoj ulažu velika sredstva.
Matić je na otvaranju seminara posvećenog osnovnim planovima i ciljevima ovog ministarstva istakla da je neophodno da se omogući razvoj ovog sektora industrije zato što tehnologija brzo napreduje i zakonodavac, odnosno Vlada koja priprema materijale, mora da prati izmene da bi tehnologija mogla da se primeni.

Ona je naglasila da će građanima sve više na raspolaganju biti sredstva iz evropskih programa za podršku i razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Matić je ukazala na to da se posebna pažnja mora posvetiti zaštiti dece na internetu, što je i prioritet Evropske komisije, Međunarodne telekomunikacione unije, Unicefa i Uneska, uz napomenu da sve zemlje imaju posebne sajtove i kol centre koji pružaju savete zainteresovanima.

Prema njenim rečima, Srbija ima institucionalni okvir koji je dosta dobar i uključuje i policiju koja u sektoru za visokotehnološki kriminal ima kapacitet da se time bavi.

Specijalni savetnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Slobodan Marković istakao je da su osnovni prioriteti ovog ministarstva usklađivanje sa pravnim okvirom EU, podrška liberalizaciji tržišta u oblasti telekomunikacija i poštanskih usluga, podsticanje bržeg razvoja elektronske trgovine, informacionog društva i naučno-istraživačke delatnosti.

Marković je naveo da značaj telekomunikacija pokazuju i podaci Svetske banke gde svakih deset odsto povećanja dostupnosti brzog Internet pristupa vodi povećanju bruto nacionalnog proizvoda za 1,4 odsto.

Prema njegovim rečima, sektor telekomunikacija i informacionog društva dovodi do povećanja konkurentnosti privrede, povećanja kvaliteta života građana, kao i ravnomernog regionalnog razvoja.

Leave a Reply