E-servisi

Nerazvijena elektronska trgovina u Srbiji

U Srbiji se slabo trguje elektronskim putem i naša zemlja zaostaje u razvoju tog oblika razmene ne samo za zemljama sveta, već i za zemljama regiona, ocenjeno na današnjem seminaru „Elektronska trgovina – pravni okvir i primena“ u PKS

Pomoćnica ministra trgovine i usluga Ljiljana Stanković podsetila je da je u junu završena Strategija razvoja elektronske trgovine i da je u fazi izrade akcioni plan za njenu realizaciju. Zakon o elektronskoj trgovini usvojen je prošle godine, ali je neophodno njegovo unapređivanje u skladu s direktivama Evropske unije. Uz analizu postojećeg stanja u elektronskoj trgovini u Srbiji i izradu predloga za njeno unapređenje, to jesu prioriteti Ministarstva trgovine i usluga, ukazala je ona, ističući neophodnost dalje saradnje sa TAIEX odeljenjem Evropske komisije, radi promocije elektronske trgovine.

Predstavnik Delegacije Evropske unije u Srbiji Ferenc Simon (Simone), pozdravljajući odluku Saveta ministara EU da aplikaciju Srbije za članstvo u EU prosledi Evropskoj komisiji, naglasio je da je Srbija na pravom putu vezano za elektronsku trgovinu. U toku razmatranja aplikacije za kandidaturu, Srbija će odgovarati na veliki broj pitanja, od kojih će se pojedina odnositi i na digitalizaciju i elektronsku trgovinu. Ukoliko odgovori budu pozitivni, Srbija će možda već naredne godine postati kandidat za članstvo u EU, što nije kraj tog puta, ukazao je Simon.

U proteklih pet godina urađeno je dosta na razvoju trgovine, ukazala je sekretarka Udruženja za trgovinu PKS Gordana Hašimbegović, dodajući da elektronska trgovina, iako deluje jednostavno u izvoznom procesu, zahteva savršene zakone. Zbog toga je neophodno usaglašeno delovanje svih aktera Vlade i privrede. Izvoz zasnovan na elektronskoj trgovini i uslugama predstavlja veliku perspektivu za prosperitet, ocenila je Hašimbegović i najavila da će početkom novembra, u okviru CEFTA nedelje, jedna tema biti posvećena elektronskoj trgovini kao pokretaču razvoja zemlje.

Pomoćnik ministra trgovine i usluga Dušan Protić predstavio je Zakon o elektronskoj trgovini, koji je predstavlja transpoziciju, odnosno transliteraciju rešenja Direktive 2000/31. Krajnji cilj je bio obezbediti pravnu sigurnost u prometu robe i usluga koji se obavlja elektronskim putem. Po oceni Protića, tržište u Srbiji je malo i elektronska trgovina nije dovoljno dinamična, niti je zauzela svoje mesto na međunarodnom tržištu. Elektronska trgovina svedena je na pilot projekte, ili nije kompletna, već sadrži samo pojedine elemente elektronskog trgovanja.

Predstavnica Odeljenja za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine Dušica Đorđević predstavila je deo Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na elektronsku trgovinu. Pravila se odnose na B2C ugovore i fokusirana su na propisivanje posebne obaveze obaveštavanja za trgovce, pravnu zaštitu potrošača i prava jednostranog raskidanja ugovora.

Pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Nebojša Vasiljević naglasio je da pošto se u elektronskoj trgovini koriste elektronska komunikacija i elektronska dokumenta, kvalifikovani elektronski potpis ima isto dejstvo i dokaznu snagu kao svojeručni potpis, odnosno svojeručni potpis i pečat, a ministarstvo nadležno za informaciono društvo registruje sertifikaciona tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
Eksperti iz Belgije, Estonije, Grčke i Mađarske predstavili su primere najbolje prakse u primeni Direktive o elektronskoj trgovini i ulogu inspekcija.

Seminar su organizovali Biro za saradnju sa EU Privredne komore Srbije i Ministarstvo trgovine i usluga, u saradnji sa TAIEX odeljenjem Evropske komisije.

Leave a Reply