E-servisi

Nova usluga PKS – Elektronski sertifikat boniteta kompanija „Excellent SME“

Elektronski sertifikat „Excellent SME“ je sertifikat (potvrda o bonitetu) osmišljen u duhu direktiva EU o promociji uspešnih kompanija, čija je svrha ne samo promocija uspešnih kompanija i dobre poslovne prakse, nego i povećanje transparentnosti i bezbednosti poslovanja i zaštita potrošača

Elektronski sertifikat „Excellent SME“ dodeljuje Privredna komora Srbije, u saradnji sa kompanijom Coface, koja je je vodeći dobavljač usluga za poslovne informacije i upravljanje potraživanjima u Srednjoj i Istočnoj Evropi, čije aktivnosti pokrivaju ceo ciklus od profilisanja kupaca do bonitetnih izveštaja i upravljanja potraživanjima, kao i procenu rizika za 157 zemalja. Sertifikat je zasnovan na SafeSigned tehnologiji za sajtove, a njegovo prisustvo na web – stranici svedoči o uspešnosti, odgovornosti i kredibilitetu kompanije.

Elektronski sertifikat „Excellent SME“ može biti dodeljen samo onoj kompaniji koja ima ocenu Coface boniteta iznad 6, na skali od 1 do 10. Važnost sertifikata je godinu dana.

Leave a Reply