Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić
E-servisi

Nova zakonska rešenja za bolji rad elektronske uprave

Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić najavila je danas da će to ministarstvo do jeseni predložiti niz zakonskih izmena radi poboljšanja rada elektronske uprave, među kojima je i predlog zakona o elektronskom dokumentu.

Matić je na okruglom stolu „Kako unaprediti e-Upravu na lokalnom nivou?“ objasnila da će pomenuti zakon urediti oblast arhiviranja elektronskih dokumenata, i dodala da je u planu i rad na zakonu o elektronskom poslovanju, koji će zameniti Zakon o elektronskom potpisu.

Izmene zakona, kako je navela, trebalo bi da sadrže odredbe da je elektronski dokument moguć za upotrebu u pravnom, sudskom i drugim postupcima.

Ona je potvrdila da će resorno ministarstvo uvažiti predloge lokalnih samouprava za poboljšanje rada portala e-Uprave, i precizirala da će biti razmotreno uvođenje zakonske obaveznosti njegovog korišćenja u svim javnim institucijama, što će verovatno biti regulisano uredbom.

Prema njenim rečima, biće podržan i predlog da se oformi posebno radno telo na nacionalnom nivou za e-Upravu, koje će činiti predstavnici više ministarstava.

Matić je istakla i da bi bilo dobro podržati uvođenje olakšica građanima i privredi za korišćenje elektronske uprave.

Portal e-Uprava je prošle i ove godine, kako je navela, dobio nekoliko evropskih i domaćih nagrada, a uspešnost tog projekta dovela je Srbiju na 51. mesto u svetu po razvijenosti elektronskih tehnologija u administraciji.

Ona je saopštila da na tom portalu trenutno može da se koristi više od 500 usluga 130 državnih organa, uz napomenu da portal ima više od 100.000 registrovanih korisnika.

Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić

Državni sekretar Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić

Prema njenim rečima, usluge koje se najviše koriste su zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš, dobijanje izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu, kao i zakazivanje termina za podnošenje zahteva za registraciju vozila.

Putem e-Uprave, kako je navela, automobile je do sada registrovalo
približno 100.000 građana i više od 2.000 kompanija.

Ministarstvo će raditi na unapređenju postojećih i uvođenju novih usluga, a prioriteti su unapređenje postojećih modela elektronske javne rasprave i platforme za e-plaćanje, istakla je Matić.

U oblasti e-Uprave se, kako je dodala, sarađuje i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na unapređenju saradnje u oblasti korišćenja identifikacionih dokumenata, dok se sa Republičkim geodetskim zavodom razgovara o mogućnosti izdavanja građevinskih dozvola.

Okrugli sto organizovao je Edukacioni centar, uz podršku Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Fondacije za otvoreno društvo, USAID-a i Nacionalnog demokratskog instituta.

One thought on “Nova zakonska rešenja za bolji rad elektronske uprave

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara – dopis MSUTT-u:

  MINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRASNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

  Matić: Put do moderne države vodi kroz elektronsku upravu

  Postovane dame i gospodo,

  Nisam uveren da put do moderne drzave vodi kroz elektronsku upravu.

  Ponovo vam u Prilogu ovog dopisa dostavljam opsti komentar koji sam 9. maja 2013. godine poslao Ministarstvu pravde i drzavne uprave.

  Posto vase ministarstvo namerava da krajem jeseni pripremi domaci zakon o elektronskoj upravi, pokusao sam na internet stranicama EU da pronadjem odgovarajuci evropski propis. Nisam uspeo. Pronasao sam samo dokumentima:

  – Digitalna agenda za Evropu: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:EN:HTML, tacka 2.7.4.

  – Akcioni plan EU za e-upravu: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-egovernment-action-plan-2011-2015

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:EN:PDF

  Iskreno,

  Dejan Popovic

  Beograd, 30. maj 2013.

  P r i l o g :

  MINISTARSTVO PRAVDE I DRZAVNE UPRAVE
  Beograd, Nemanjina broj 22-24

  Predmet: Opsti komentar na Radnu verziju Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2013-2016. godine (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php)

  (Prvo dodato misljenje o elektronskoj upravi)

  Postovane dame i gospodo,

  U radnoj verziji ove strategije u delu o elektronskoj upravi pise, izmedju ostalog (kopiram):

  “Институционални оквир за развој „е-Управе“ је други кључни фактор за развој „е-Управе“. Уопштено, постоји неколико државних органа који имају општу надлежност над одређеним областима „е-Управе“, али за сада не постоји један орган у државној структури који би имао потпуну одговорност за координацију и управљање свим аспектима развоја ове области.

  У овој области до сада готово да није постојала координација и не може се рећи да су до сада поједини државни органи имали на уму координисање властитог развоја са свеобухватним циљевима Владе приликом спровођења својих појединачних иницијатива односно реформи. Главни иницијатори развоја су до сада често били различити пројекти финансирани из страних донација. Ови пројекти су углавном били усмерени на интерне циљеве поменутих државних органа, без увида у ширу слику и свеопште циљеве Владе. Овакав приступ ће бити превазиђен – Влада и министарство надлежно за послове државне управе ће преузети одговорност за даљи, односно бржи развој ове области у периоду који ће бити дефинисан Акционим планом за спровођење Стратегије РЈУ.”

  Mislim da prethodne odrednice treba promeniti. Naime, prema clanu 19. stav 5. ZAKONA O MINISTARSTVIMA, Uprava za Digitalnu agendu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, obavlja stručne poslove i poslove državne uprave koji se odnose na: sprovođenje strategija u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; primenu informaciono-komunikacionih tehnologija; pružanje informacionih usluga; istraživanje i razvoj u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija; razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture, unapređenje, razvoj i funkcionisanje informacionih sistema državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; primenu i korišćenje interneta u radu državnih organa, teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnih službi; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono-komunikacionih tehnologija u državnim organima, organima teritorijalne autonomije, lokalne samouprave i javnim službama; stvaranje uslova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava pretpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija, kao i druge poslove određene zakonom.

  Stavise, treba imati na umu da je, po clanu 36. prethodnog Zakona o ministarstvima, od 11. marta 2011. godine, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva preuzelo od Republičkog zavoda za informatiku i Internet zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti informatike i interneta, a da je prema isom 36. clanu vazeceg Zakona o ministarstvima, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Uprava za Digitalnu agendu preuzela od Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva – Uprave za Digitalnu agendu zaposlene i postavljena lica, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu.

  S obzirom na zakonom propisane nadleznosti, odnosno poslove Uprave za Digitalnu agendu, cini se da ipak postoji jedan, zajednicki oragan u “drzavnoj strukturi” (kako to lose zvuci) koji ima, i koji dalje treba da ima potpunu odgovornost za koordinaciju i upravljanje (nepotrebno: svim aspektima razvoja ove oblasti, prim. D. P.) “e-upravom” (s malim slovom “u”, jer niti postoji niti ce verovatno ikad postojati neka “Elektronska uprava” kao organ drzavne uprave). To je sada Uprava za Digitalnu agendu.

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 9. maj 2013.

  P. S. 1 – Kada se Upravi za Digitalnu agendu jednog lepog dana, a mozda i pre, kao partneri prikljuce Republicka radiodifuzna agencija, Republicka agencija za elektronske komunikacije i Republicka agencija za postanske usluge, onda ce se ta nova uprava ili agencija zvati lepse i prikladnije: “Uprava (agencija) za informacije i komunikacije”; slicno kao, na primer, americka Nacionalna uprava za telekomunikacije i informacije (National Telecommunications and Information Administration – NTIA).

  P. S. 2 – Uprava za Digitalnu agendu je jedna od glavnih institucija koja je ukljucena u elektronsko upravljanje (e-upravljanje). Moguce je da se Uprava za Digitalnu agendu preimenuje u “Elektronsku upravu” (koja se bavi e-upravljanjem).

  P. S. 3 – Pod “elektronskom upravom” se u materijalnom smislu podrazumeva funkcija drzavne vlasti koja se sastoji u donosenju pojedinacnih upravnih akata i vrsenju svih drzavnih materijalnih akata pomocu informacionih i komunikacionih tehnologija. Pojam “elektronske uprave” u organizacinom smislu izgleda besmislen.

  P. S. 4 – Na internet stranicama Uprave za digitalnu agendu, koje se “bombasto” zovu”Portal e-Uprave Republike Srbije” (http://www.euprava.gov.rs/), u rubrici “Pregled usluga po nadleznom organu” nisu navedeni Republicka radiodifuzna agencija i Republicka agencija za elektronske komunikacije, ali je navedena Republicka agencija za postanske usluge. Zasto je napravljena ova diskriminacija, kada sve tri agencije imaju isti pravni polozaj u “drzavnoj strukturi”?

Leave a Reply