E-servisi

Nove usluge kontrolnog centra nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije

U skladu sa transpapentnošću rada kontrolnog centra AGROS Republičkog geodetskog zavoda, razvijene su nove internet stranice koje bi trebalo da omoguće korisnicima i svim zainteresovnim pojedincima i institucijama uvid u rad sistema nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije.

 

Kao što je poznato Kontrolni centar AGROS je ujedno i jedan od 16 lokalnih analitičkih centara LAC (Local Analysis Centres) Evropske mreže permanentnih GNSS stanica (EUREF Permanent Network). U ovom trenutku kontrolni centar nacionalne mreže AGROS svakodnevno obrađuje i analizira ukupno 105 GNSS stanica. U okviru ovih 105 CORS stanica, 31 stanica je sa teritorije Republike Srbije, 14 stanica okolnih GNSS mreža, 46 Evropskih stanica i 14 stanica Makedonske mreže GNSS stanica.

Sve rezultate kao i rasporede navedenih stanica možete pogledati na internet adresamahttp://agros.rgz.gov.rs/http://www.epncb.oma.be/.

Sve procedure koje se primenjuju u okviru rada Lokalnog analiz centra su preuzete i prilagođene analizi i praćenju rada nacionalne mreže kontrolnog centra AGROS. U ovom kontekstu, a radi uvida u rezultate obrada i rezultata analize obrađenih podataka, kontrolni centar nacionalne mreže AGROS je razvio internet prezentacije na adresihttp://agros.rgz.gov.rs/. Na stranicama u okviru ovog sajta razvijene su stranice Jonosferski model, Poređenje efemerida, Popravka časovnika, a veoma brzo, tačnije uskoro i vrednosti velocity na svakoj CORS stanici nacionalne mreže AGROS.

Stranica Jonosferski model omogućava uvid u stanje jonosfere koja je sračunata na osnovu Klobuchar modela. Podaci na stranici se osvežavaju svaki minut, tako da možemo slobodno reći da se stanje jonosfere prati u „realnom vremenu“. Na ovaj način je pored sms servisa i monitoring servisa, korisnicima usluga kontrolnog centra AGROS, omogućen potpun uvid u stanje rada kontrolnog centra AGROS te na taj način mogu mnogo kvalitetnije organizovati svoje pripreme i odlaske na teren kao i sam rad na terenu što dovodi do smanjenja troškova i ušteda.

Pored navedene internet stranice na adresi http://agros.rgz.gov.rs/. razvijena je i internet stranica Poređenje efemerida. Ova internet stranica omogućava korisnicima koji koriste usluge kontrolnog centra AGROS u vidu naknadne obrade kako u kinematičkom tako i u statičkom modu potpun uvid u stanje efemerida (putanje satelita) te na taj način mogu izvršiti kvalitetniju obradu podataka prikupljenih na terenu. Prikazuju se predviđene efemeride, emitovane efemeride, ultra brze efemeride na 0, 6, 12, 18 sati, brze efemeride i precizne efemeride. Više detalja možete pogledati ukoliko posetite internet stranicu na adresihttp://agros.rgz.gov.rs/efemeride.php.

U okviru iste web adrese možete pogledati rezultate časovnih popravaka na svakoj stanici koja radi u okviru kontrolnog centra AGROS i na svakom satelitu. Ova stranica kao i sve do sada navedene stranice predstavljaju svakodnevne aktivnosti rada kontrolnog centra AGROS i omogućavaju korisnicima uvid u rad svake CORS stanice u okviru kontrolnog centra AGROS. Časovna popravka je jedna od bitnijih komponentni u radu svakog GNSS prijemnika, tako da je pružanjem uvida u vrednost časovne popravke omogućen transparentniji rad sistema AGROS.

Kontrolni centar nacionalne mreže GNSS stanica Republike Srbije je razvio i uskoro će postaviti internet stranicu (na gore navedoj adresi u okviru menija) na kojoj će korisnici imati uvid u vrednosti pomeraja svake CORS stanice u okviru kontronog centra. Ova internet prezentacija će omogućiti svim zainteresovanim korisnicima jasan uvid u pomeraj tektonske ploče na teritoriji Republike Srbije. Pored ovoga svi korisnici će mnogo preciznije moći obavljati transformacije svojih koordinata iz bilo kog internacionalnog ili evropskog referentnog ovkira u bilo koju projekciju i obrnuto.

Leave a Reply