E-servisi

Nove usluge na portalu eUprava

Na portalu eUprava biće dostupne nove elektoronske usluge Republičkog geodetskog Zavoda.

Predstavnici Vlade promovisaće nove elektronske usluge Republičkog geodetskog zavoda na Portalu eUprava, u sredu 21. decembra 2011. godine, u zgradi Službe za katastar nepokretnosti (Jurija Gagarina 81), sa početkom u 10 časova.

Nove elektronske usluge koje će sutra biti puštene u rad na Portalu e Uprava su:

 

  • Zahtev za izdavanje uverenja o podacima sadržanim u katastarskom operatu
  • Zahtev za izdavanje kopije plana
  • Zahtev za izdavanje izvoda iz lista nepokretnosti
  • Zahtev za izdavanje uverenja o identifikaciji katastarskih parcela
  • Prijem kod načelnika

Leave a Reply