E-servisi

Novi kompjuterski sistem za sudove od 4. januara

Državni sekretar Ministarstva pravde Vlade Republike Srbije Slobodan Homen najavio je danas da će 4. januara naredne godine na teritoriji cele Srbije početi sa radom novi kompjuterski sistem za sudove, koji će obezbediti efikasniji rad pravosuđa i onemogućiti razne vidove zloupotreba.

Homen je izjavi za agenciju Tanjug istakao da će jednistveni softverski sistem omogućiti efikasniju kontrolu i uvid u to da li je neka nepokretnost prodata ili ne, kao i da li na njoj postoje neka druga opterećenja.

On je ukazao na to da će na ovaj način biti eliminisana mogućnost višestruke prodaje iste nepokretnosti jer će kupac moći da proveri da li je stan koji želi da kupi nekome već prodat.

Prema njegovim rečima, Predlogom dopuna Zakona o prometu nepokretnosti, koji treba da bude usvojen do kraja godine, uvodi se obaveza suda da kontroliše sve kupoprodajne ugovore o prometu nepokretnosti.

Dopunama zakona predviđeno je da sudski overitelj odbije overu potpisa ugovarača ukoliko uvidom u posebnu evidenciju o ugovorima o nepokretnosti utvrdi da su u sudu već overeni potpisi na ugovoru, a prodavac je ista osoba, odnosno kada primeti da je reč o klasičnom krivičnom delu prevare, naglasio je državni sekretar.

On je objasnio da na rešenje o odbijanju overe potpisa ugovarači imaju pravo da izjave žalbu sudiji nadležnog suda u roku od osam dana od prijema rešenja, dok je rok za odlučivanje tri dana od dostavljanja žalbe sudu.

Homen je objasnio da izmene zakona predviđaju da je, kada rešenje o odbijanju postane pravosnažno, službeno lice koje vrši overu dužno da o pokušaju ovog vida zloupotrebe obavesti nadležnog javnog tužioca.

On je ukazao na to da će, ukoliko službeno lice overi potpise ugovora o prometu nepokretnosti suprotno odredbama zakona, njegov propust biti smatran teškom povredom dužnosti iz radnog odnosa.

Kada je reč o načinu uređenja evidencije o prometu nepokretnosti, Homen je istakao da dopune Zakona o prometu nepokretnosti predviđaju da će ona biti uređena posebnim aktom ministra pravde, koji će biti donet 15 dana nakon stupanja na snagu tog akta.

Leave a Reply