E-servisi

Novi ručni računari za čitanje vodomera u Beogradu

Novi ručni računari za čitanje vodomera, pomoću kojih se potrošnja vode očitava na jednostavan, pouzdan i efikasan način, predstavljeni su danas u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. Čitači ovog preduzeća će od 1. januara, umesto čitačke knjige i olovke, na terenu koristiti najmodernije ručne terminale „Pidion”. Oni će čitačima ubrzati posao, a preduzeću obezbediti efikasniji rad.

– Posao referenata prodaje i naplate je uvođenjem ručnih računara zamenio elektronski rad, pa se postiže i ušteda radnih časova. Očitavanje potrošnje vode je postalo brže, pouzdanije i precizinije, a biće smanjen i broj reklamacija i potrošači će biti zadovoljniji. Uređaj je povezan GPRS vezom sa našom bazom podataka, u koju se uneta stanja automatski ubacuju, pa se i fakture prave mnogo brže nego ranije i brže šalju potrošačima. Čitač ima mogućnost da fotografiše stanje na vodomeru, čime se povećava pouzdanost očitanih podataka – rekao je Periša Joksimović iz ovog preduzeća.

Kada čitač na terenu otvori podatke o potrošaču u elektronskoj čitačkoj knjizi, iz baze dobija sve potrebne informacije, kao što je poruka gde se nalazi ključ od vodomernog skloništa. Ukoliko unese podatak koji odstupa od očekivanog, na to će mu ukazati iz baze. Naknadnom proverom moći će da ispravi eventualnu grešku, a ukoliko je nije bilo, odstupanje će biti osnov za upozorenje o povećanoj potrošnji vode, koje će potrošaču biti odmah poslato kako bi sanirao kvar i sprečio rasipanje pijaće vode, ali i izbegao plaćanje visokih računa.

Ručni terminal „Pidion” može da fotografiše i eventualni kvar, kao i da evidentira vodomer koji nije bio registrovan. JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” nabavilo je sto ovakvih aparata, a obuka čitača počela je 1. decembra.

U beogradskom vodovodnom sistemu instalirano je 168.000 vodomera, najviše kućnih, prečnika od 13 do 40 milimetara, dok su ostali industrijski i kombinovani, od 50 do 200 milimetara. U ovoj godini BVK je zabeležio najbolji rezultat u svojoj istoriji – zamenjeno je gotovo 45.000 vodomera, a 46.000 je popravljeno, servisirano i baždareno.

Leave a Reply