E-servisi

NSDI aktivnosti u okviru srpsko-norveškog projekta

U Republičkom geodetskom zavodu 19.05.2009. održana je prezentacija o dosadašnjim aktivnostima na uspostavljanju NSDI u Srbiji

U okviru donatorskog projekta ”Republički geodetski zavod – Statens kartverk twinning projekat 2008 – faza III” održana je prezentacija o dosadašnjim i planiranim aktivnostima na uspostavljanju NSDI (nacionalna infrastruktura prostornih podataka) u Srbiji.

NSDI omogućava povezivanje i razmenu harmonizovanih prostornih podataka iz različitih izvora od različitih vlasnika podataka i čini ih lako dostupnim putem Interneta.

Cilj prezentacije je upoznavanje rukovodstva Republičkog geodetskog zavoda sa trenutnim rezultatima projekta i predstojećim zadacima u okviru komponente koja se odnosi na harmonizaciju prostornih informacija u Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima i tendencijama. Predstavljene su teme i dokumenti koji čine inicijalne aktivnosti na izgradnji integrisane infrastructure prostornih podataka u Srbiji kroz prezentacije:

  • NSDI, šta je to? Zašto je NSDI važan za Republički geodetski zavod?

  • Nacrt NSDI strategije

  • Predlozi organizacionog modela (NSDI odbor i NSDI sekretarijat)

  • Model metapodataka

  • Editor za metapodatke

Prezentaciji su prisustvovali rukovodioci Republičkog geodetskog zavoda sa saradnicima, predstavnici norveške agencije za kartografiju i katastar Statens kartverk, članovi radne grupe za NSDI, predstavnik Jedinice za implementaciju projekta Svetske banke i preduzeća ”Geokarta”.

Imajući u vidu važnu ulogu Republičkog geodetskog zavoda u obezbeđivanju ključnih informacija o prostoru jasno se ističe njegova nezaobilazna uloga kao lidera u izgradnji nacionalnog okvira za prostorne informacije, kroz uspešnu saradnju sa drugim organizacijama. NSDI omogućava jednostavan pristup i razmenu prostornih podataka iz različitih izvora u cilju povećanja dobrobiti za društvo u celini.

Leave a Reply