rgz
E-servisi

Obuka zaposlenih RGZ-a u okviru IGIS projekta

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda u okviru projekta IGIS, u periodu od 21. do 25.01.2013 godine, održana je obuka za operativni sistem Linux-CentOS – Nivo 1.

Obuka je namenjena sistem administratorima iz sektora za informatiku i komunikacije. Obuka je organizovana od strane AN EADS Company ASTRIUM u saradnji sa Institutom Sogeti, a istu je održao predavač Jean-Marc Lacoste, i predstavlja drugi deo obuke Linux-CentOS – Nivo 1, održane u Francuskoj, u avgustu 2012 godine.

rgz

Realizovana je još jedna važna aktivnost planirana u IGIS projektu, koja se najviše odnosi na izgradnju kapaciteta u okviru ljudskih resursa. U saradnji sa predstavnicima Francuskog konzorcijuma IGIS, planiraju se obuke za zaposlene u Republičkom geodetskom zavodu sa ciljem da se obezbedi što kvalitetnija IT podrška budućim korisnicima IGIS sistema koji će imati pristup proizvodima preko web portala.

Leave a Reply