E-servisi

Od 1. januara prijava poreza upotrebom elektronskog kvalifikovanog digitalnog sertifikata

Najavljenim promenama poreske prijave ukida se postojećih 11 obrazaca koji se zamenjuju samo jednom novom prijavom koja će se predavati isključivo elektronski, upotrebom elektronskog kvalifikovanog digitalnog sertifikata. Kada svi podaci počnu da stižu u digitalnoj formi, ažurnost Poreske uprave će biti na dnevnom nivou.

U saradnji sa Poreskom upravom Privredna komora Beograda priprema više skupova i aktivnosti. Današnji skup u Komori Beograda je prvi u nizu, i okupio je preko sto kompanija u Srbiji koje se bave razvojem i implementacijom poslovnih softvera. Cilj je da se prvo razjasne i usklade softverske aplikacije generisanja poreske prijave.

„Plan nam je da na narednom skupu u Komori Beograda okupimo sve knjigovodstvene agencije, pošto su one identifikovane kao stub reforme pre svega u poreskim prijavama malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.“, izjavio je Dušan Rakić, sekretar Udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda.

Komora je pripremila informativni portal www.poreskaprijava.rs na kome će se naći detaljne informacije i specifikacije, pitanja i odgovori kompanija u cilju kvalitente komunikacije i obaveštavanja javnosti.

Zbog izuzetno kratkih rokova, molimo kompanije i odgovorne pojedince da se što pre informišu o novom sistemu, i pre svega da obezbede svoje kvalifikovane digitalne sertifikate za odgovorne osobe, bez kojih od 1. januara neće moći da prijave svoje poreze i doprinose.

Leave a Reply