E-servisi

Od 9. maja izdavanje izvoda iz novog Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković uputio je čestitke svim matičarima i zamenicima matičara povodom 9. maja – Dana matičara Srbije.

U saopštenju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu navodi se da su realizovane sve tehničke i druge aktivnosti koje će omogućiti izdavanje izvoda iz matičnih knjiga u sedištima svih gradskih i opštinskih uprava na teritoriji Srbije na osnovu podataka iz Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga.

Na taj način svakom građaninu biće omogućeno da svoj izvod iz matične knjige, ukoliko su podaci dostavljeni resornom ministarstvu na čuvanje u Centralni sistem, može da izvadi u bilo kojoj gradskoj ili opštinskoj upravi u Republici, a ne samo po mestu vođenja matične knjige u koju su upisani.

Sa izdavanjem izvoda iz matičnih knjiga na ovaj način započeće se upravo 9. maja, na Dan matičara.

U ovom trenutku u Centralnom sistemu čuvaju se podaci iz matičnih knjiga koje se vode za 27 gradova i opština u Republici (za ukupno 3.270.940 građana), a očekuje se da će se u najkraćem roku u produkciji naći podaci za još 14 gradova i opština (za približno 750.000 građana).

Takođe, u narednom periodu očekuje se dostavljanje podataka iz matičnih knjiga za 30 gradova i opština, što će značajno povećati broj građana koji će moći da izvade izvod iz matične knjige kod bilo koje gradske ili opštinske uprave, bez obzira na to gde su upisani u matičnu knjigu.

Leave a Reply