E-servisi

Od novembra slanje elektronskih dokumenata Vladi Srbije

Srbije Jasna Matić najavila je danas da će od novembra ministarstva i institucije slati elektronska dokumenta za razmatranje na sednici Vlade Srbije.

Matić je na konferenciji o elektronskoj upravi i identitetu “Smart e-goverment” navela da će taj proces od 2010. godine, kada bude upotpunjen zakonski okvir uredbom o kancelarijskom poslovanju i novim zakonom o upravnom postupku, u celini moći da bude elektronski.

Prema njenim rečima, to znači da neće biti potrebno da postoji papirni original dokumenta što je sada slučaj, zbog zakonske regulative koja to zahteva.

Ona je podsetila na to da su od juna ove godine uvedene elektronske sednice Vlade, što znači da se materijali za sednicu Vlade postavljaju elektronski, razmatraju elektronski i o njima se glasa elektronski.

Pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Nebojša Vasiljević najavio je da je u planu da se u 2010. godini elektronski potpis koristi u svim državnim organima uprave.

Vasiljević je ukazao na to da je u planu uspostavljanje elektronskih javnih servisa na portalu e-uprave, izgradnja centralnog sistema pristupa službenim evidencijama, kao i upotreba lične karte kao sredstva za elektronsko potpisivanje.

Organizatori današnjeg skupa su Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije i nove medije Srbije (ASIT), u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo, Narodnom bankom Srbije i Privrednom komorom Srbije.

Program skupa obuhvata četiri oblasti: politiku informacionog društva, aplikacije elektronske vlade, smart kartice i elektronske ID tehnologije i zaštitu sistema elektronske vlade.

Leave a Reply