E-servisi

Održan okrugli sto “eUprava na lokalnom nivou” u Požarevcu

Kao rezultat saradnje Republičkog zavoda za informatiku i Internet (RZII) i MSP-NE Srbija održan je poslednji u nizu okruglih stolova na temu eUprave. Sprovođenje aktivnosti u okviru saradnje započeto je početkom decembra meseca organizovanjem okruglog stola u Zrenjaninu, u okviru InCoTeh sajma, nakon čega je održan okrugli sto u Kikindi, a sve u cilju izgradnje kapaciteta Banatskog, Braničevskog i Podunavskog okruga za dalji razvoj lokalne elektronske uprave.

Domaćin skupa ovoga puta bio je grad Požarevac, a učešće u okruglom stolu, pored predstavnika GU Požarevac, uzeli su i predstavnici lokalnih samouprava (Smederevska Palanka, Kučevo, Žabari, Veliko Gradište, Malo Crniće, Smederevo, Petrovac na Mlavi, Golubac i Žagubica).

Okrugli sto je otvorio William P. Lewis, tim lider Programa podrške opštinama severoistočne Srbije – MSPNES koji je istakao značaj saradnje koja je ostvarena i pohvalio napore RZII da i na ovakav način promoviše razvoj lokalne elektronske uprave.

Prisutnima se obratio direktor Republičkog zavoda za informatiku i Internet, Damir Baralić, koji je govorio o aktuelnim projektima na kojima RZII radi u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo – Portal eUprava, razvoj i implementacija elektronskog sistema za kancelarijsko poslovanje i upravljanje dokumentacijom, kao i projekat eNabavki. Portal eUprava je jedinstveni elektronski šalter na Internetu na kojem korisnici Portala, nakon pristupanja, imaju mogućnost elektronske identifikacije, postavljanja upita, popunjavanja elektronskih formulara, elektronskog plaćanja taksi, praćenja toka rešavanja predmeta i, na kraju procesa, dobijanja traženog dokumenta. Lokalne samouprave imaju mogućnost da koriste Portal kao infrastrukturu za razvoj i implementaciju svojih lokalnih servisa na visokom nivou sofisticiranosti.

Skupu se obratila i Marija Kujačić, rukovodilac grupe za razvoj elektronske uprave Republičkog zavoda za informatiku i Internet. G-đa Kujačić je govorila o prioritetima razvoja lokalne eUprave. Posebno je istaknut značaj telekomunikacione infrastrukture i razvoja elektronskih usluga na lokalnom nivou, kao i saradnja između lokalne i republičke uprave. Predstavljene su i ključne teme iz brošure ,,Priručnik za informaciono komunikacione tehnologije u lokalnim upravama” koji je RZII izdao.

Ovo izdanje Republičkog zavoda za informatiku i Internet okrenuto je unapređenju eUprave u jedinicama lokalne samouprave a u njemu su date i smernice vezane za izradu Internet prezentacija lokalnih samouprava, sa akcentom na ePristupačnost i eInkluziju. Priručnik je podržan od strane Delegacije Evropske komisije u Srbiji u okviru Programa podrške opštinama severoistočne Srbije.

Prisutni su pokazali posebno interesovanje za prezentaciju funkcionalnosti Portala i generatora servisa, koji je dizajniran za jednostavno korišćenje. Funkcija plaćanja preko Interneta takođe je ocenjena kao jedan značajan korak u razvoju elektronske uprave, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou. Pažnju prisutnih je privukla i mogućnost autentifikacije i elektronskog potpisivanja, kao i neophodni tehnički koraci koje treba preduzeti da bi se ova značajna funkcija mogla primeniti u lokalnim samoupravama, kako za potrebe rada sa Portalom, tako i kao infrastrukturni resurs koji bi mogao da se koristi za različite aplikacije.

RZII je predstavnicima lokalnih samouprava ponudio tehničku pomoć za različite aktivnosti koje su u cilju daljeg razvoja moderne lokalne elektronske uprave.

Leave a Reply