E-servisi

Održan sastanak Republičkog geodetskog zavoda i JKP Informatika

U Novom Sadu 03.11.2009. godine održan sastanak Republičkog geodetskog zavoda i JKP Informatika, kome su ispred RGZ‑a prisustvovali Saša Đurović, pomoćnik direktora Sektora za informatiku i komunikacije, Radovan Grujičić, načelnik Centra za katastar nepokretnosti Novi Sad i Mirjana Andrašev, načelnik Službe za katastar nepokretnosti Novi Sad, a ispred Informatike Zoran Delić, direktor sa svojim saradnicima.

Sastanak je održan u dobroj atmosferi i uz konstruktivne predloge, sugestije i mišljenja razmatrane su mogućnosti saradnje dve institucije.

Prepoznat je obostrani interes za saradnju i zajedničko učešće na predstojećim važnim poslovima poput uspostavljanja Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Posebno je istaknut značaj uspostavljanja kvalitetnog adresnog registra za područje Grada Novog Sada u interesu svih korisnika.

Informatika je pokazala interesovanje za korišćenje web servisa RGZ‑a, a posebno za pristup podacima katastra nepokretnosti.

Na sastanku su objašnjene i mogućnosti korišćenja sledećih servisa: Centralna evidencija hipoteka ‑ CEH, Podnošenje zahteva,….

Ovaj inicijalni sastanak pokazao je da postoji široki prostor za saradnju ove dve institucije i da će saradnja u narednom periodu biti sigurno intenzivirana.

Leave a Reply