E-servisi

Održana ITU obuka za uspostavljanje nacionalnog CIRT-a

U organizaciji Republičkog Zavoda za informatiku i Internet i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo održana je ITU/IMPACT obuka Mission Programme: Country Readiness Assessment to Establish a National CIRT. Obuka je održana u periodu od 15 – 19. novembra u prostorijama Republičke agencije za elektronske komunikacije.

Pored stručnjaka iz ITU i IMPACT, koji su došli iz Kuala Lumpura, Malezija (gde se nalazi sedište partnerstva ove dve organizacije za vođenje globalne agende o visoko-tehnološkoj bezbednosti), obuci su prisustvovale delegacije Albanije (National agency on information society), Bosne i Hercegovine (MUP Republike Srpske – Odeljenje za VTK i SARNET) i Crne Gore (Ministarstvo za informaciono društvo).

Ispred delegacije Srbije učestvovali su predstavnici: Ministarstva odbrane, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo, Republičkog zavoda za informatiku i internet, Republičke agencije za elektronske komunikacije, Fakulteta organizacionih nauka, Računarskog centar Univerziteta u Beogradu, Beogradske Otvorene Škole i pojedini samostalni eksperti iz privatnog sektora.

Obuka  se sastojala od prezentacija sa temama kao što su: uvod u CIRT i osnove upravljanja incidentima u sajber svetu i niza praktičnih vežbi koje su za cilj imale stavljanje učesnika obuke u realne situacije radi lakšeg sagledavanja svih potrebnih veština i resursa koji su neophodni za funkcionisanje nacionalnog CIRT-a. Teme vežbi su bile: procedure upravljanja incidentima, zapošljavanje osoblja za CIRT, pisanje bezbednosnih preporuka, kooperacija sa pravosudnim organima i drugo.

Sama obuka je pored treninga imala za cilj i utvrđivanje stepena spremnosti i indetifikaciju resursa država učesnica za formiranje nacionalnog CIRT-a. U okviru obuke održane su radionice sa svakom od delegacija pojedinačno. Rezultat ovih radionica će biti izveštaj o spremnosti svake države za uspostavljanje nacionalnog CIRT-a. Izveštaj, koji će spremiti  stručnjaci ITU i IMPACT-a, pored opšte ocene o spremnosti države sadržaće i konkretne smernice, korake koje treba preduzeti ka uspostavljanju nacionalnog CIRT-a.

Smernice će se odnositi na mesto, odnosno instituciju u okviru koje bi CIRT bio uspostavljen, preporučene procedure, organizacija i funkcionisanje u okviru samo institucije. Smernice će takođe obuhvatati preporuke  u vezi aplikativnih programa koje će nacionalom CIRT-u biti potrebne, zatim neophodne opreme, kao i indetifikaciju potencijalnih izvora finansiranja budućeg nacionalnog CIRT-a.

Leave a Reply