E-servisi

Održana osnivačka skupština udruženja E-RAZVOJ

Za predsednika Upravnog odbora novoosnovanog Udruženja E-Razvoj izabran je Slobodan Krstić iz Jugoimport-SDPR, a za potpredsednika Slobodan Karanović iz Zavoda za informatiku i statistiku grada Beograda

Na osnivačkoj skupštini udrženja građana E-Razvoj doneta su akta o osnivanju, usvojen statut i izabrani članovi nadzornog i upravnog odbora. Za predsednika Upravnog odbora izabran je Slobodan Krstić iz Jugoimport-SDPR, a za potpredsednika Slobodan Karanović iz Zavoda za informatiku i statistiku grada Beograda.

Udruženje E-Razvoj formirano je na osnovu nedavno usvojenog Zakona o udruženjima, kao dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, na neodređeno vreme, sa ciljem razvoja informacionog društva. Predsedavajuća Osnivačkoj skupštini prof. Dr Marijana Vidas Bubanja istakla je da će se Udruženje baviti prikupljanjem i obradom predloga projekata, projektnim zadacima i distribuiranjem informacija o mogućim izvorima finansiranja projekata vezanih za informatično društvo, kao i inicijativom za osnivanjem novih privrednih društava. Takođe će se insistirati na partnerstvu privatnog i javnog sektora.

Najavljene su i teme od značaja za projekte u oblasti e-uprave, e-privrede, interneta, e-poslovanja, menadžmenta kvalitetom i ISO sertifikacije, telekomunikacija i licenciranja softvera. Branisalv Dobrosavljević iz Agencije za privredne registre osnivanje Udruženja E-Razvoj okarakterisao je kao dobar primer samoorganizvanja IT sektora. U Srbiji imamo dobre strategije razvoja inforamtičkog društva i moderne zakone, ali nedostaje horizontalna koordinacija kod projekata iz ove obolsti, rekao je Dobrosavljević.

Miloš Došen iz Privredne komore Beograda govorio je o programima Evropske unije, koji bi Srbiji i sa sadašnjim satusom mogli da obezbede sredstva za finansiranje projekata iz IT oblasti. Samo iz projekta CIP ICT- PSP Srbija bi do 2013. mogla da povuče 200 miliona evra za odgovarajuće projekte. Došen je govorio i o alternativnim mogućnostima finasiranja projekata ekviti kapitalom i iz investicionih fondova, i istakao da je važno imati osmišljene projekte, ideje i strateška partnerstva pre konkursa.

Leave a Reply