E-servisi

Omogućeno plaćanje administrativnih taksi na Portalu eUprava putem DinaCard platne kartice

DinaCard, nacionalna platna kartica, je u primeni od 2003. godine. Do sada je njome obavljeno preko 120 miliona transakcija i realizovano blizu 400 milijardi dinara prometa. U 2010. godini očekuje se blizu 35 miliona transakcija i realizacija oko 100 milijardi dinara prometa u DinaCard sistemu.

Korisnicima DinaCard kartica omogućeno je da svojim karticama, sem plaćanja roba i usluga na prodajnim mestima, plaćaju i putem Interneta, kao i da putem SMS-a dopune pre paid telefon ili plate račun za fiksni telefon. DinaCard karticama se takođe mogu platiti porezi i naknade na šalterima Trezora Republike Srbije.

Saradnjom Uprave za trezor, Narodne banke Srbije, Poštanske štedionice i Republičkog zavoda za informatiku i Internet, na Portalu eUprava Republike Srbije, prvi put u našoj zemlji, omogućeno je plaćanje administrativnih taksi putem DinaCard platne kartice. Ovo je još jedan primer uspešne međuinstitucionalne saradnje, koja ovoga puta za rezultat ima implementirano rešenje elektronskog plaćanja taksi. Očekuje se dalji razvoj ovog rešenja u pravcu omogućavanja plaćanja, građanima i privredi, svih zaduženja prema državi, putem Interneta.

One thought on “Omogućeno plaćanje administrativnih taksi na Portalu eUprava putem DinaCard platne kartice

  1. Predrag Supurovic

    Jednom priliom sam u Pošti platio karticom.

    I pored strogih propisa, naplatili su mi veći iznos, nego što je trebalo da platim. Pošta se ponaša kao da je korisnik u banci ida hoće da podigne novac karticuom druge banke, a tada ide klempa sa visokim provizijama.

    Propisi nalažu da kupac koji plaća karticom mora platiti istu cenu kao i kupac koji plaća gotovinom.

Leave a Reply