E-servisi

Online platforma za povezivanje srpskih i italijanskih firmi

Privredna komora Srbije, u saradnji sa italijanskim partnerima (Unijom italijanskih komora, Privrednom komorom Trsta) realizuje projekat „Forum Permanente Serbia“.

U okviru ovog projekta, predvidjeno je i kreiranje operativne  platforme za privredno povezivanje srpskih i italijanskih firmi, kao integrisanja poslovnih informacija izmedju komora i privrednih institucija. Cilj platforme je pružanje relevantnih vesti za srpske i italijanske firme, kao i za potencijalne investitore.

Ova platforma je aktivna kroz portal: www.forumserbia.eu.

Srpski privrednici imaju mogućnost da preko navedenog portala, dobiju sve informacije neophodne za poslovanje sa Italijom, kao i da se besplatno registruju firmi, zainteresovanih za medjusobnu saradnju.

Leave a Reply