E-servisi

Osnovana radna grupa za uspostavljanje pravnog okvira za razvoj e-uprave

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković doneo je danas rešenje o osnivanju Posebne radne grupe za uspostavljanje pravnog okvira za razvoj e-uprave.

U saopštenju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu navodi se da je zadatak ove radne grupe otklanjanje prepreka i sagledavanje rešenja za sprovođenje Zakona o elektronskom potpisu, i dodaje da će jedan od prvih rezultata biti održavanje elektronske sednice Vlade Srbije, kao zvanične i obavezne procedure rada.

Posebnu radnu grupu čine predstavnici pomenutog ministarstva, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Generalnog sekretarijata Vlade.

Leave a Reply