E-servisi

Otvorena javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama

Ministar za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić navela je danas da Nacrt zakona o elektronskim komunikacijama omogućuje liberalizaciju u oblasti telekomunikacija, uvodi nove mehanizme za zaštitu prava korisnika i učvršćuje nezavisnost i definiše nadležnosti, procedure i ulogu regulatornog tela.

Matić je na konferenciji za novinare rekla da Nacrt ovog zakona, koji je potpuno usklađen sa regulatornim okvirom EU, obezbeđuje veću transparentnost u donošenju odluka, unapređuje predvidivost regulatornog okvira i vladavinu zakona kao preduslov za povećanje investicija i unapređenje telekomunikacija u Srbiji.

Ona je ukazala na to sa se javna rasprava o ovom nacrtu otvara danas njegovim objavljivanjem na sajtu Ministarstva (www.mtid.gov.rs) i trajaće do 30. oktobra.

Prema njenim rečima, ovaj nacrt predstavlja prilagođavanje postojećeg zakona o telekomunikacijama, koje je neophodno pre svega zbog tehničkog i tehnološkog razvoja telekomunikacija.

Osnovni principi u razvoju telekomunikacionih tehnologija treba da se zasnivaju na evropskim iskustvima u razvoju modernog informacionog društva. To pre svega podrazumeva zakonodavne reforme u sektoru telekomunikacija, liberalizaciju tržišta telekomunikacija, obezbeđivanje stabilne mikroekonomije, transparentnu i nediskriminatorsku politiku razvoja telekomunikacija u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima, ubrzanu tehnološku modernizaciju, kao i obrazovanje, usavršavanje i specijalizaciju odgovarajućih kadrovskih resursa, istakla je Matić.

Takođe, ona je navela da je sektor telekomunikacija jedan od najdinamičnijih i najprofitabilnijih privrednih u Srbiji, sa značajnim implikacijama na društveni i privredni razvoj.

Ovaj zakon ima za cilj i ravnomerniji razvoj Srbije i to pre svega kroz izgradnju telekomunikacione infrastrukture, budući da je u pojedinim regionima primetno zaostajanje u izgradnji telekomunikacionih kapaciteta, ukazala je Matić.

Ona je dodala da bi brži razvoj elektronskih komunikacija takođe trebalo da doprinese regionalnom širenju poslovnih aktivnosti, i to kroz osnivanje novih nezavisnih preduzeća i formiranje novih odeljenja, što bi imalo pozitivan uticaj na zapošljavanje na lokalnom nivou.

U okviru javne rasprave biće organizovana i tri okrugla stola i to u Beogradu 14. oktobra, u Novom Sadu 16. oktobra i Nišu 27. oktobra.

Rešenjem ministra za telekomunikacije i informaciono društvo od 22. decembra 2008. godine formirana je Radna grupa za izradu Nacrta zakona o elektronskim komunikacijama koju čine pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Jelena Surčulija, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Irina Reljin, specijalni savetnik ministra za telekomunikacije i informaciono društvo Slobodan Marković, savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Stefan Lazarević.

Takođe, u ovoj radnoj grupi su i pravni savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo Miloš Stojković, dekan na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Vladimir Vodinelić, advokat Slobodan Kremenjak, advokat Dušan Stojković, profesor na Fakultetu političkih nauka Rade Veljanovski i profesor na Fakultetu političkih nauka Miroljub Radojković.

Leave a Reply