E-servisi

PKS počela da izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate

Implementacija elektronskog potpisa predstavlja prekretnicu na putu Srbije u informatičko društvo, rečeno na zvaničnom predstavljanju kvalifikovanog elektronskog sertifikata, koji je počela da izdaje Privredna komora Srbije

Korišćenje elektronskog potpisa pojednostavljuje poslovanje i trgovinu, smanjuje korupciju i omogućava da se naša zemlja sledeće godine rangira bolje u smislu Evropske povelje o malom i srdnjem biznisu, rekao je predsednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin na zvaničnoj promociji Kvalifikovanog sertifikacionog tela PKS, koje je od strane Ministarstva za telekomunikacije i informatčko društvo akreditovano za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata za fizička i ovlašćena fizička lica.

Povodom 152 godine postojanja, PKS će svojim članovima izdati 152 besplatna kvalifikovana elektronska sertifikata, koji omogućavaju elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu, pojednostavljivanje i pojefitinjenje poslovanja i smanjenje administrativnih barijera. Elektronski potpis dobiće punu vrednost sa razvojem elektronskih servisa, kao što su prijava i odjava zaposenih, poreske prijave, carinske prijave, elektronsko potpisivanje dokumenata, šifrovanje i dešifrovanje dokumenata ili objedinjena naplata, rekao je predsednik PKS Miloš Bugarin.

Posle PTT, i PKS je akreditovana da izdaje kvalifikovani elektronski potpis, što će privrednicima olakšati procedure, kako prema Vladi, tako i u međusobnoj komunikaciji, rekla je ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo Jasna Matić. Ona je istakla da je to pokazatelj da Srbija sigurno korača ka informatičkom društvu. Nakon donošenja Zakona o elektronskom potpisu u avgustu ove godine, masovnije korišćenje elektronskog potpisa pomoći će postizanje konkurentnosti srpske privrede jer će olakšati komunikaciju kako unutar zemlje tako i sa partnerima širom sveta, rekla je ministarka Matić.

Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević rekao je da je počinjanjem ovog projekta Komora postavljena na ono mesto na kome ona treba da bude, između privrede, kao njen servis, i Vlade, kao partnera. Projekat je počeo pre nekoliko godina, kada je Komora prepoznala da smo ušli u 21. vek, vek informatičkih tehnologija i da ovaj veliki projekat može da se uradi samo u saradnji sa najvećim partnerima. Ministar Milosavljević je objavio i da je otpočeo projekat Elektronske trgovine, kao i da će pored privrede i vlade, uskoro i građani imati benefit od ovog projekta.

Dragutin Radosavljević, direktor Poreske uprave, rekao je da ova institucija već ima elektronsku komunikaciju sa najvećim privrednim subjektima, a da će kvalifikovani elektronski sertifikat koji izdaje PKS to omogućiti i malim i srednjim preduzećima.

Kvalifikovani elektronski potpis izdavaće se na Dajners karticama, koje će pored elektronskog potpisa i baze podataka, sadržati i kreditnu karticu, rekao je Obrad Sikimić, predsednik Diners Club International, i podsetio da je saradnja Dajnersa i PKS na ovom projektu dovela do prvog kobrenda koji je uradio neki Dajners klub, mada oni postoje u oko 200 zemalja sveta.

Đuro Vojnović, direktor Sertifikacionog tela Privredne komore Srbije, slikovito je predstavio uštede koje se mogu postići primenom elektronskog potpisa, a koje podrazumevaju poslovanje bez čekanja u redovima. Samo u Srbiji te uštede bi iznosile nekoliko stotina miliona evra. Privredna komora je ovaj projekat radila u saradnji sa IT kompanijama Netset, MFC, PSC, Objectdata i Belit, naglasio je Vojnović.

Goran Karić, generalni direktor Delta Sport grupe, prvi privrednik koji je od PKS zatražio i dobio digitalni elektronski sertifikat, rekao je da će njegova firma samo primenom dva servisa uštedeti oko 100 000 evra, a da će uštede biti usmerene u edukaciju zaposlenih, prekvalifikciju i nove investicije koje će onda dovesti do novih, kvalitetnih radnih mesta.

Leave a Reply