E-servisi

PKS potpomaže primenu savremenog IT poslovanja

Dodelom sertifikata elektronskog potpisa, zalaganjem za poštovanje Akta EU o malom biznisu, obaveštavanjem preduzeća o povoljnim kreditima i besplatnim edukacijama, PKS pomaže domaćim privrednicima

Uslovi u kojima posluju mala i srednja preduzeća u Srbiji, zanatlije, vlasnici malih trgovačkih radnji i svi ostali preduzetnici, nisu baš mnogo obećavajući. Zbog toga svaka promena poslovnog ambijenta na bolje dobro dođe, a jedan od dobrih primera za to je sertifikat o elektronskom potpisu koji Privredna komora Srbije odnedavno daje privrednicima Srbije – stav je članova Odbora i Foruma za MSP koji su imali prilike da vide prezentaciju stručnjaka PKS o elektronskom potpisu.

Uz elektronski potpis moguće je obavljati i završavati poslove, a da svog partnera nikada ne sretnete. Đura Vojinović, direktor Centra za informatiku i elektronsko poslovanje PKS, koji je glavni kreator projekta PKS o sertifikovanom elektronskom potpisu, najavio je otvaranje više elektronskih servisa već od 1. januara iduće godine. U Nišu, Novom Sadu i jednom broju opština iz Beograda, biće primenjen pilot projekat o slanju poreskih prijava, a sa Poreskom službom već je sve dogovoreno kako će ovaj servis da se razvija. Nešto slično vrlo brzo biće urađeno i sa Agencijom za privredne registre kako bi privredna društva završne račune za ovu godinu slala u elektronskom obliku samo u Agenciju za privredne registre. Jer, ukinuta je obaveza da se to šalje Centru za bonitet NBS (ukida se) i Poreskoj službi. Vrlo brzo razvija se i servis za prijavu i odjavu zaposlenih u Fondu PIO.

Potpredsednik PKS Milan Lalović korišćenje elektronskog potpisa u poslovanju ocenjuje kao ulazak domaće privrede u informatičko društvo. Kad budu doneta još neka podzakonska akta koja se odnose na Zakon o elektronskom dokumentu, počeće puna primena savremenog IT poslovanja u domaćim kako malim tako i velikim kompanijama. Sem što u ogromnoj meri olakšava poslovanje, sertifikovani elektronski potpis PKS praktično će očistiti naše tržište od fantomskih firmi. Veoma strogi uslovi i kontrole koje PKS primenjuje prilikom izdavanja ovih sertifikata, sprečavaju bilo kakvo mešetarenje sa vlasništvom preduzeća na tržištu.

Odbor i Forum MSP posebnu pažnju su posvetili principima Akta o malom biznisu Evropske unije. Jedan od najvažnijih odnosi se na rok za plaćanje dugova države i javnih službi koje imaju prema preduzećima. U Aktu se navodi da to treba da bude najduže u roku 30 dana, a ukoliko dužnici to ne ispoštuju plaćaće jednokratno 5 odsto od duga plus odgovarajuće kamate. Privredna komora Srbije u predlogu mera Vladi Srbije traži da taj rok u našoj zemlji bude najduže 90 dana, a članovi Odbora i Foruma to podržavaju i traže od Vlade da o tome donese posebnu uredbu.
Dejan Trifunović, sekretar Odbora za MSP, podsetio je na odobrenu kreditnu liniju EU vrednu 250 miliona evra, namenjenu malim i srednjim preduzećima u Srbiji po veoma povoljnim uslovima. Kreditna linija APEKS 3 sprovodi se preko Narodne banke Srbije i više komercijalnih banaka, a uslovi su vrlo povoljni. Samo grejs period je četiri godine, oko 5 odsto je kamata, a 6,1 fiksna. Kredit Evropske investicione banke odobren je u maju, a njegovo korišćenje počelo je pre mesec dana. Nivo aplikacija je oko 50 miliona evra, pa se pozivaju kompanije da, shodno svojim programima, iskoriste ovu novu priliku za povoljno kreditiranje.

Istovremeno, malim i srednjim preduzećima upućen je poziv da se prijave za program SECEP koji nudi priliku da se besplatno obuče preduzeća za povećanje konkurencije, uspostavljanje klastera i lanaca nabavljača malih i srednjih prema velikim kompanijama. Novac obezbeđuje EU, program je vrlo koristan te se preporučuje MSP da se u što većem broju jave Odboru za MSP u Privrednoj komori Srbije.

Leave a Reply