E-servisi

Počela registracija za nove elektronske servise Poreske uprave

Poreska uprava sprovodi akciju evidentiranja poreskih obveznika, u cilju obezbeđenja formalnih uslova da poreski obveznik može da elektronski posluje sa Poreskom upravom preko PZS lica kojima daje ovlašćenje (P – poreski punomoćnik, Z – zakonski zastupnik, S – poreski savetnik).

U prvoj fazi, Poreska uprava će omogućiti registraciju samo PDV poreskih obveznika (samo njima je i poštom poslata PEP prijava). Podnošenjem ove prijave od strane poreskog obveznika (koji je već registrovan u JRPO), Poreska uprava će izvršiti registraciju poreskog obveznika za elektronsko poslovanje (e-poslovanje), čime poreski obveznik preko ovlašćenih lica i u skladu sa vrstom ovlašćenja, stiče pravo obavljanja određenog skupa poresko-pravnih poslova za koje će Poreska uprava obezbediti elektronske servise. U ovoj fazi PDV obveznici će moći, od 01.06.2011.godine, da elektronski podnose poreske prijave za Porez na dodatu vrednost (PDV), a obezbeđen je i elektronski servis za podnošenje poreske prijave za Godišnji porez na dohodak građana (GPDG).

Poreska uprava će u narednom periodu razviti elektronske servise i za ostale poreske procese i omogućiti svim poreskim obveznicima potpuno e-poslovanje sa Poreskom upravom.

Leave a Reply