E-servisi

Početak projekta IGIS u Republičkom geodetskom zavodu

U prostorijama RGZ 22.i 23.09.2010.godine održan je sastanak sa kolegama iz Francuske, kojim je zvanično počela realizacija projekta IGIS.

Proces implementacije projekta IGIS počeo je prvim radnim sastankom u prostorijama RGZ-a na kome su razmatrane predstojeće faze projekta. Sastanku su prisustvovali predstavnici francuskog konzorcijuma:

  • Michel Feuga, Business Development
  • Herve Pichon, Responsable Regional
  • Mathieu Derrey, IGIS Project Manager
  • Jean-Charles Pruvost, Project Manager GIS and Database expert
  • Aleksandar Petrović, lokalni predstavnik

Tokom dvodnevnog sastanka predstavnici RGZ, zajedno sa predstavnicima francuskog konzorcijuma, razmatrali su predstojeće aktivnosti za realizaciju projekta IGIS.

Projekat IGIS je koncipiran za RGZ kao sveobuhvatan ili ekstenzivan kooperativni program, koji obezbeđuje servisne usluge u Srbiji, primenom komponenti visoke tehnologije. Podršku ovom programu će dati tim obučenih stručnjaka EADS Astriuma i IGN-a, firmi koje su svrstane među internacionalno najrenomiranije kompanije u oblasti geopodataka. Taj tim će koristiti svoja znanja u Beogradu kako bi isporučio rešenja po principu „ključ u ruke“. Program IGIS će, takođe, uključiti i prenos vrhunskog tehničkog znanja i ekspertize srpskim stručnjacima, koji su uključeni u projekat, tako da nacionalne geoinformatičke mogućnosti budu poboljšane i ojačane.

Svrha ovog projekta je da kroz komponente informatičkog rešenja geopodataka Infoterra (IGIS), obezbedi podršku Centru za daljinsku detekciju i Nacionalnoj Infrastrukturi za Geoprostorne podatke (NSDI) u Srbiji.

Plan ovog trogodišnjeg projekta se razrađuje u cilju njegovog optimalnog odvijanja zahvaljujući postepenoj isporuci, koja omogućava efikasne operacije od samog početka. To će omogućiti neometan transfer ili prenos tehničkog znanja od strane tehničkih stručnjaka EADS Astrium-a i IGNFI-a do stručnjaka RGZ-a, tako da se postigne potpuna nezavisnost u radu sa isporučenim kapacitetima.

Cilj projekta je uspostavljanje Nacionalnog centra za infrastrukturu geoprostornih podataka i daljinsku detekciju za Republiku Srbiju u skladu sa Evropskim standardima.

Leave a Reply