E-servisi

Podizanje novca sa bankomata uz skeniranje otiska prsta

Ćerka-kompanija jedne od najvećih ruskih banaka započinje eksperiment uvođenja sistema biometrijske identifikacije klijenata tako što će u bankomate ugraditi potrebne čitače. U Rusiji će na bankomatima uskoro moći da se podigne novac pomoću otiska prsta. Ovakve aparate planira da uvede ćerka-firma VTB banke – Leto-banka. Bankomati sa biometrijskim očitavanjem omogućiće pristup gotovini bez bankovske kartice, biće dovoljno samo da se stavi prst na skener. Pavel Gurin, član uprave Leto-banke, kaže da će se u početku nova tehnologija eksperimentalno primenjivati u korisničkim centrima.

„Ponudićemo klijentima da ostave otisak prilikom podnošenja zahteva. To će biti jedna od mogućih varijanti identifikacije ukoliko sam klijent na to pristane. Zahvaljujući ovoj tehnologiji banke će manje rizikovati, a i sami klijenti će biti zaštićeniji. To će, između ostalog, i nama omogućiti da prilikom daljeg planiranja proširimo ovu tehnologiju na aparate za samousluživanje. Isto tako, ukoliko klijent dođe bez lične karte, a mi možemo da ga identifikujemo kao našeg klijenta pomoću biometrijskih pokazatelja, zašto onda to i da ne uradimo? Upravo se zbog toga sve ovo i planira. Treba uzeti u obzir sve aspekte, pa i to koliko će sam ovaj proces biti skuplji za klijente, jer će sve izdatke snositi oni“, kaže Gurin. Međutim, Maksim Em, izvršni direktor kompanije Peak Systems, smatra da prednosti novog sistema podizanja gotovine nisu očigledne.

„Problem je u tome što su ovakvi bankomati malo skuplji od običnih, kao i u tome što klijenti jedino na njima mogu da ostave otisak. Drugim rečima, to mogu da urade samo klijenti Leto-banke, i to isključivo na njenim bankomatima. Međutim, teško da će neko tražiti bankomat Leto-banke samo da bi pomoću otiska prsta podigao novac. Bilo bi veoma dobro kada bi se sve banke dogovorile da koriste ovakvu identifikaciju. U ovom trenutku je važnije ispitati koliko su ljudi spremni da koriste ovu tehnologiju, koliko imaju poverenja u nju i da li je manji rizik vredan tolikih troškova. Drugim rečima, ostaje otvoreno pitanje da li će se zaista smanjiti broj zloupotreba ili krađe novca“, smatra Em.

Leave a Reply