E-servisi

Podnošenje poreskih prijava i prijava na zdravstveno osiguranje korišćenjem sertifikata Pošte

Prvo javno sertifikaciono telo – Sertifikaciono telo Pošte, koje je tokom prošle i ove godine izdalo kvalifikovane elektronske sertifikate za preko 350 velikih poreskih obveznika, obaveštava svoje korisnike da važeće sertifikate mogu da koriste za pristup sajtu Centra za velike poreske obveznike – CVPO (podnošenje poreskih prijava).

Kvalifikovani elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte mogu da se koriste za elektronsku komunikaciju sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje – RZZO (elektronsku prijavu/odjavu zaposlenih na zdravstveno osiguranje).

Za sve ostale elektronske usluge na Portalu eUprave, takođe mogu da se koriste kvalifikovani elektronski sertifikati Sertifikacionog tela Pošte.

Sva pravna lica koja imaju potrebu da za svoje zaposlene nabave kvalifikovane elektronske sertifikate ili produže rok važenja sertifikata koje poseduju, mogu da se obrate Sertifikacionom telu Pošte (www.ca.posta.rs) na telefone 011/3607-894 i 011/3607-797 ili da svoj zahtev pošalju na adresu [email protected].

Leave a Reply