E-servisi

Podnošenje poreskih prijave velikih obveznika primenom kvalifikovanih elektronskih sertifikata

Poreska uprava Republike Srbije počinje od 1. septembra da prima poreske prijave velikih poreskih obveznika uz isključivu primenu kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Predsednik Privredne komore Srbije, Miloš Bugarin, se obratio predsednicima Upravnih odbora i generalnim direktorima velikih poreskoh obveznika podsećajući ih da je Privredna komora Srbije ovlaščena kao sertifikacono telo da izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate.

Privredna komora Srbije izdaje svojim članicama sertifikat bez naknade.

Zainteresovani treba da kontaktiraju Sertifikaciono telo PKS na telefon 011-3304-550 ili putem elektronske pošte [email protected]

Leave a Reply