E-servisi

Podržano donošenje Zakona o elektronskim komunikacijama

U Beogradu je 14. oktobra održana prva javna rasprava i podržano donošenje Zakona o elektronskim komunikacijama.

Ovim zakonom će se zameniti Zakon o telekomunikacijama iz 2003. godine, jer to zahtevaju: buran tehnološki razvoj u telekomunikacijama, novi servisi i potrebe da se sistem prilagodi savremenim potrebama.

Ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić je na početku javne rasprave istakla, da novi zakon treba da: stvori preduslove za razvoj telekomunikacija, podstakne nove investucije, obezbedi punu harmonizaciju sa pravnim okvirom u EU, ojača ulogu regulatornog tela, bolje zaštiti prava korisnika i reguliše niz drugih pitanja u cilju razvoja telekomunikacija u Srbiji.

O pravnom okviru EU u oblasti telekomunikacija govorio je Ivo Lokateli iz Direktorata EU za IKT.

Kratak prikaz zakona su izneli: mr Jelena Sučurlija pomoćnik ministra, dr Irini Reljin pomoćnik ministra i Slobodan Marković specijalni savetnik u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo.

U diskusiji oko 20 učesnika podržano je donošenje Zakona o elektronskim komunikacijama, ali su i iznete neke sugestije kao što su: treba isključiti mogućnost da se sredstva koja RATEL uplati u budžet Srbije koriste za druge namene van telekomunikacija, efikasno osigurati sigurnost korisnika od hakovanja, obezbediti puni kontinuitet rada RATELA, regulisati da li pojedinačna akta donosi Upravni odbor RATELA ili direktor Agencije, otvaranje telekomunikacionog tržišta je jedini način za povećavanje investicija u oblasti telekomunikacija i dr.

Svi učesnici skupa su pozvani, da do 30. oktobra, dokle i traje javna diskusija, dostave na sajt ministrstva www.mtid.gov.rs ili preko pošte, svoje primedbe i sugestuje. Ministartstvo će primljene primedbe isugestuje objaviti na svom sajtu.

Do 30. oktobra održaće se javne diskusije i u Novom Sadu i Nišu

Leave a Reply