E-servisi

Pokrenute javne konsultacije o predlogu spiska usluga univerzalnog servisa

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo obaveštava javnost da je pokrenulo javne konsultacije o predlogu spiska usluga univerzalnog servisa.

Univerzalni servis definisan je Zakonom o telekomunikacijama kao skup osnovnih telekomunikacionih usluga određenog kvaliteta i obima koje treba da budu dostupne svima u okviru javnih telekomunikacionih mreža na teritoriji Republike Srbije, po prihvatljivim cenama.

Osnovne informacije i tekst predloga mogu se preuzeti sa sajta ministarstva www.mtid.gov.rs, a zainteresovani mogu slati svoje komentare ministarstvu do 18. maja.

U okviru procesa javnih konsultacija biće održan i okrugli sto 14. maja 2009. u 12 časova u prostorijama Republičke agencije za telekomunikacije, Višnjićeva 8, Beograd (sala na 2. spratu).

Leave a Reply