aseba
E-servisi

Poslata prva elektronska faktura u Srbiji

Da se po prvi put na tržištu Srbije razmeni faktura u elektronskom obliku omogućila je kompanija Aseko (Asseco) SEE, IT lider u regionu, svojom najnovijom nadogradnjom aplikacije za elektronsko bankarstvo (iBank). Umesto nepotrebnih pošiljki, papira i dokumenata koje je potrebno negde arhivirati, računa koje je potrebno pretvoriti u naloge za plaćanje, od sada je moguće da se privreda u Srbiji približi savremenim svetskim standardima efikasnosti i očuvanju svih resursa.

aseba

„Prva elektronska faktura distribuirana putem  ibanking servsa (iBanking) u Srbiji predstavlja iskorak kada je u pitanju savremeno poslovanje. Takođe, ova faktura je i standardizovana sa EU regulativom što nas približava poslovanju razvijenih zemalja“, izjavio je Bojan Platiša, direktor sektora za elektronsko bankarstvo, Asseco SEE.

assecco

Nova nadogradnja aplikacije za elektronsko bankarstvo, eFaktura, omogućava korisnicima da kroz postojeći iBank kanal, uz visoke bezbednosne standarde, razmene svoja elektronska dokumenta sa poslovnim partnerima, klijentima ili kupcima. Bez obzira da li se radi o narudžbenici, profakturi, prijemnici, otpremnici, povratnici ili pak standardnoj fakturi novi kanal pokriva čitav niz dokumenta i daje novu dimenziju poslovanju. Klijenti takođe imaju mogućnost da automatizuju svoje poslovanje uvozom ili izvozom elektronskih dokumenata kroz ovaj kanal i lakše i jednostavnije vrše njihovo arhiviranje.

Leave a Reply