E-servisi

Pošta Srbije podržava razvoj elektronskog poslovanja

Na Svetski dan pošte, Pošta Srbije (pridruženi član Asocijacije medija) istakla je važnost unapređenja savremenih servisa i svoju ulogu u razvoju elektronskog poslovanja. Pošta je prepoznata kao najkvalitetniji izdavalac kvalifikovanih elektronskih sertifikata, i ubedljivo zauzima lidersku poziciju, budući da gotovo 60 odsto tržišta čine ser tifikati (KES) Pošte Srbije.

S obzirom da je posedovanje KES-a osnovni preduslov za poštovanje obaveze da se od 1. januara 2014. (u skladu sa usvojenom strategijom razvoja elektonskog poslovanja i e-Uprave u Republici Srbiji) razne vrste poreza i doprinosa prijavljuju isključivo elektronski, Pošta je o tome, preko direktne pošte, obavestila više od 100.000 poreskih obveznika. Pošta je krajem 2008. registrovana kao prvo sertifikaciono telo u Srbiji za izdavanje elektronskih sertifikata a od septembra 2009. je član Microsoft Windows Root Certificate programa, čime je njen KES priznat u celom svetu.

posta-srbije

U skladu sa najvišim domaćim i međunarodnim standardima, Pošta izdaje KES na USB smart tokenima, ili na smart karticama sa najvišim nivoom zaštite e-dokumenta (2.048 bita). Generalni direktor Pošte Srbije nagradio je najuspešnije kolektive iz pošta koji su o ve godine učestvovale u tradicionalnoj akciji “Malo dobre volje, da nam bude bolje”. Povodom Svetskog dana pošte, otvorena je i izložba “Počeci srpske Pošte – zakonski okvir i predfilatelistički period”

Leave a Reply