E-servisi

Postavljen redizajnirani sajt Ustavnog suda Srbije

Ustavni sud Srbije predstavio je prekjuče novi, redizajniran, web sajt koji bi građanima trebalo da omogući lakšu komunikaciju sa sudom, a sudijama olakša rad. Od 27. septembra 2010. godine u funkciji je redizajnirani i inovirani sajt Ustavnog suda sa unapređenim programskim i tehničkim mogućnostima.

Najvažnija novina je postavljanje baze sudske prakse na sajtu, koja omogućava pretraživanje sudskih odluka i rešenja po različitim kriterijumima. takođe,  na redizajniranom i inoviranom sajtu Ustavnog suda unapređen i način pretrage web prezentacije.

Web adresa Ustavnog suda ostaje www.ustavni.sud.rs

Leave a Reply