E-servisi

Potpisan Memorandum o razumevanju geografskog informacionog sistema opštine Bečej

Direktor Republičkog geodetskog zavoda potpisao Memorandum o razumevanju geografskog informacionog sistema opštine Bečej

Kao jedan od glavnih strateških ciljeva do 2015. godine RGZ je postavio ostvarenje nedvosmislene pozicije RGZ-a kao najkompetentnije institucije za prikupljanje, održavanje i distribuciju prostornih podataka na teritoriji Republike Srbije. RGZ će preuzeti primat u definisanju nacionalne geoinformacione politike, kao i lidersku poziciju u razvoju jedinstvene nacionalne infrastrukture prostornih podataka koja će podržati sprovođenje te politike.

U cilju zadovoljenja promenljivih i raznovrsnih potreba i zahteva mnogobrojnih krajnjih korisnika katastarskih proizvoda, RGZ će nastaviti da permanentno usklađuje kvalitet podataka, radnih procesa i usluga sa međunarodnim standardima i normama, dok će fleksibilno definisana organizaciona struktura obezbediti nesmetanu i otvorenu dvosmernu komunikaciju između Zavoda i njegovog okruženja.

Republički geodetski zavod podržava lokalne samouprave u razvoju GIS-a koji će im omogućiti donošenje efikasnih odluka. GIS je instrument za povećanje efikasnosti i pouzdanosti rada lokalnih samouprava i omogućava građanima i drugim korisnicima bolji pristup uslugama uz manje troškove.

RGZ je nadležan za prikupljanje, održavanje, čuvanje i distribuciju osnovnih podataka o prostoru i informacija koji se oslanjaju na prostorne podatke. Usled toga nezaobilazna je povezanost i saradnja sa lokalnim samupravama, u cilju obezbeđivanja efikasnijeg sistema za donošenje odluka.

Leave a Reply